N yutdannede lærere kan få slettet om lag 160 000 kroner, noe som tilsvarer rundt halvparten av studielånet. Ordningen gjelder de som starter på utdanningen høsten 2017 eller senere.

Hvor stort beløp man får ettergitt, kommer an på hvilken lærerutdanning man tar, og hvor man jobber som lærer etterpå.

Regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF er enige om å etablere en ny ordning for ettergivelse av studielån, for studenter som fullfører femårig lærerutdanning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Ordningen for ettergivelse av studielån blir tredelt:

1) Om lag 50 000 kroner, til studenter som fullfører femårig lærerutdanning på normert tid. Dette gjelder Grunnskolelærer 1-7, Grunnskolelærer 5-10 og Lektorutdanning.

2) Om lag 55 000 kroner i tillegg, til studenter som fullfører femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 på normert tid.

3) Om lag 55 000 kroner, til studenter som fullfører femårig lærerutdanning og deretter tar lærerjobb i Nordland, Troms eller Finnmark. Ettergivelsen gis uavhengig av de to andre – og krever ikke at man tar utdanningen på normert tid.

 

En svært god ordning

Hvis du tar lærerutdanning for trinn 1-7 på normert tid og jobber som lærer i Nord-Norge etterpå, vil du få ettergitt rundt 160 000 kroner.

Den konkrete innretningen av tiltakene blir omtalt i revidert nasjonalbudsjett, som legges frem i mai. Dette gjelder blant annet hvor lenge man må jobbe som lærer i Nord-Norge før man får slettet gjelden.

Dette er en svært god ordning, som på det meste vil dekke rundt halvparten av studielånet til nyutdannede lærere. Dette bør gjøre det enda mer attraktivt å utdanne seg til lærer i barneskolen og å ta jobb i Nord-Norge, sier kunnskapsministeren.

 

Ny og bedre lærerutdanning

Fra høsten, innføres en ny, femårig lærerutdanning for alle som vil bli lærere i barne- og ungdomsskolen.

Den nye lærerutdanningen gir studentene mer praksis, før de skal ut i jobb, og mer tid til faglig fordypning.

Ved å ta masterutdanningen for lærere, får du en solid og god utdanning, samtidig som du får god startlønn. En lærer med master har i dag begynnerlønn på 480 000 kroner. Det er omlag 60 000 kroner mer enn en lærer med fireårig utdanning, understreker Røe Isaksen.

For å komme inn på lærerutdanning til høsten, må du ha karakteren fire i matematikk fra videregående skole. Alle lærerutdanninger tilbyr gratis forkurs til søkere med tre i matematikk.

 

Trenger 35 400 lærere

Norge trenger over 35 400 nye lærere de neste ti årene, hvis man skal erstatte ufaglærte og lærere som går av med pensjon.

Som nyutdannet lærer, blir du ettertraktet på arbeidsmarkedet. Særlig, trenger vi mange dyktige lærere til de yngste elevene. Som lærer i 1. til 7. klasse, hjelper du elevene med å knekke lese- og regnekoden. Og du er med på å forme fremtiden deres, sier kunnskapsministeren.

I Nord-Norge, har det i flere år vært for få søkere til lærerstudiet, og andelen ufaglærte lærere i barne- og ungdomsskolen er høyere enn ellers i landet. Regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF mener derfor at det er behov for tiltak rettet spesielt mot Nordland, Troms og Finnmark.

Vi kan ikke lenger lene oss på store olje- og gassinntekter. I fremtiden, er det kunnskap vi skal leve av. Som lærer, er du med på å legge grunnlaget for denne kunnskapen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.