(StudentTorget.no):

I disse dager skal rundt 55.000 kunder betale sin første regning fra Lånekassen. For mange er dette første gang de skal begynne å betale ned på et lån, og det kan være mye å huske på.

Når du er ferdig med utdanningen din, skal du begynne å betale tilbake lånet ditt. Du må også begynne å betale hvis du fortsetter å studere uten støtte, tar en pause i utdanningen eller er i permisjon. Fra siste utbetaling fra Lånekassen til du får den første regningen går det rundt et halvt år.

– Det er en glede å bidra til at den enkelte kan utdanne seg og dermed skaffe seg kompetanse for et langt yrkesliv. Samtidig er vi opptatt av at kundene våre har et bevisst forhold til egen økonomi, og at de har god kjennskap til hvilke forpliktelser som følger med å ta opp lån, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen.

Lånekassen har per nå 715.200 tilbakebetalere, og av disse er 55.000 førstegangsbetalere. Er du førstegangsbetaler, er det ekstra lurt å få med seg disse rådene:

 

Lånekassens råd til førstegangsbetalere

  • Velg mellom fast og flytende rente: Studielånet er rentefritt så lenge du får støtte fra Lånekassen til fulltidsutdanning, men etter det begynner rentene å løpe. Du får automatisk flytende rente, men du kan velge å søke om fastrente for 3, 5 eller 10 år annenhver måned. 668 000 av Lånekassens kunder har flytende rente på studielånet sitt, mens 47 000 har fast rente.
  • Velg elektronisk betaling: 98 prosent av tilbakebetalerne betaler studielånet med e-faktura eller avtalegiro. Du kan velge ønsket betalingsmåte når du mottar nedbetalingsplanen fra Lånekassen, som er cirka fem måneder etter siste utbetaling.
  • Du kan endre forfallsdato: Lånet skal betales én gang per måned. Du får automatisk den 15. som betalingsdato, men du kan selv endre til den 5. eller 25. i måneden, hvis det passer bedre for deg.
  • Kan du ikke betale? Da kan du enkelt søke om betalingsutsettelse. Betalingsutsettelse betyr at du slipper å betale regningen nå, men at nedbetalingstiden blir lengre. Utsetter du betalingen, må du betale mer renter samlet sett enn om du ikke utsetter.
  • Ønsker du å betale ned raskere? Da kan du justere nedbetalingsplanen din.

Du gjør alle endringer selv, og følger med på gjelden din, på Dine sider på lanekassen.no.

 

Unngå purregebyrer og Statens Innkrevingssentral

Lånekassens kunder har et stadig mer bevisst forhold til studielånet sitt. Det kan man blant annet se på utviklingen i purre- og inkassosakene de siste årene:

– Kundene våre er jevnt over gode tilbakebetalere og de blir stadig bedre – færre får purringer og stadig færre studielån går til inkasso. Ser vi på de siste ti årene, har andelen som får purring gått ned for hvert år, fra 10,4 prosent i 2009 til 3,5 prosent i 2019. Tilsvarende ser vi at stadig færre av kundene får lånet sitt sagt opp og overført til Statens innkrevingssentral for innkreving. I 2009 gikk 6,3 prosent av alle studielån til inkasso, nå er andelen på 3,3 prosent, sier Funnemark.

– Vi ser imidlertid at det er en noe større andel av førstegangsbetalere enn blant de etablerte tilbakebetalerne som ikke betaler regningen i tide i februar. Derfor er det ekstra viktig for oss å nå disse kundene med god informasjon.

Hun sier at hvis du ikke kan betale regningen din, kan du enkelt søke om betalingsutsettelse inntil 36 ganger på Dine sider, uten å oppgi noen grunn. Betalingsutsettelse betyr at du slipper å betale regningen nå, men at nedbetalingstiden blir noe lengre.

Lånekassens lån er gitt uten sikkerhet, som skiller studielånet fra «vanlige» banklån. Det er også lagt inn en slags gjeldsforsikring gjennom ordninger for sletting av gjeld og renter. Det er altså et sikkerhetsnett for de som trenger det.

 

Fast eller flytende rente?

Hos Lånekassen kan du velge mellom flytende rente, eller 3 år, 5 år eller 10-års fastrente. Hvis du ikke aktivt søker om fastrente, får du flytende rente. I 2019 var det hadde 643 343 av 695 194 flytende rente.

– Det er mange som lurer på om de skal binde renten. Det må kundene selv avgjøre basert på om de trenger den forutsigbarheten som fast rente gir, eller om de vil spekulere i om det lønner seg å binde, sier Funnemark.

Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Rentene i Lånekassen er markedsstyrt og blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten.