Nå kan du velge og vrake i studiestipend til rundt 25 land. StudentTorget.no gir deg et utvalg studiesteder her

Om du ønsker et forskingsopphold eller å studere i utlandet, kan du faktisk få stipend dersom du søker i tide. Søknadsfristen varierer noe, men en stor del av studiene har frist 1.desember.

Disse utvalgte stedene er hentet fra Legathåndboken:

GENERELT

Kulturavtalene mellom Norge og andre land

Stipend til utdanning og forskning i en rekke land: Belgia, Bulgaria, Egypt, Finland, Hellas, India, Irland, Island, Israel, Italia, Japan, Kina, Mexico, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Russland, Slovakia, Spania, Sveits, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike.

Norges forskningsråd,
Internasjonale stipend (IS)
Tlf: 22 03 70 00
Internett: www.forskningsradet.no/is/

United World Colleges (UWS)

Uavhengig organisasjon som tilbyr utdannelse i et internasjonalt miljø til norske elever som har fullført førsteåret på videregående skole. Skoler i Wales, USA, Canada, Italia, Singapore, Swaziland, Hong Kong, India og Norge.


UWC Norge,
Hausmannsgate 7
Boks 9413 Grønland
0135 Oslo

Jansons legat

For yrkesaktive kvinner og menn, som ved reiser, studier eller opphold i utlandet vil videreutvikle seg yrkesmessig. Gis for inntil 1 år.

Tlf: 32 13 54 65
Internett: www.jansonslegat.no

NORDEN

Fondet for dans-norsk samarbeid

Kortere arbeids- og studieopphold i Danmark for vitenskapsmenn, kunstnere, forfattere, prester, lærere og studerende.

Schæffergården,
Tlf: 00 4539 772808
Internett: www.dansk-norsk.no

Svensk-norsk samarbeidsfond

Stipend og støtte til prosjekter og kortere studieopphold i Stockholm.
Tlf: 22 51 67 60
Internett: www.norden.no

LES OGSÅ: Legater og stipender

Finsk språk og kultur

3-9 måneders studier eller forskning ved finske høgskoler. Ytterligere informasjon fra Finlands ambassade i Oslo.
Tlf: 22 12 49 00
Internett: www.finland.no

EUROPA

Erasmus

Utvekslingsprogram hvor norske studenter kan ta et semester eller to av studiet sitt i et annet europeisk land. Studieopphold på minimalt tre og maksimalt tolv måneder i et EU-land, godkjent som en del av din norske utdanning. Erasmus er en del av SOKRATES, som er EUs program for kontakt og samarbeid mellom skoler og utdanningsinstitusjoner i Europa. Norsk SOKRATES-kontakt:


Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU),
Tlf: 55 30 88 00
Internett: www.siu.no/sokrates og www.siu.no/erasmus

LES OGSÅ: Slik blir det billigere å studere i USA

College of Europe

Master i europeiske studier ved College of Europe i Brügge, Belgia og Natolin, Polen. Hvert år deles ut en antall stipender på 55 000 kroner til norske studenter som blir opptatt ved studiet. Informasjon:

Norges forskningsråd, 
Internasjonale stipend (IS)
Tlf: 22 03 70 00
Internett: www.forskningsradet.no/is/

Oxford-studier

Norsk Oxford stipend, for studenter ved Universitetet i Oslo som vil studere ved et fagområde på Universitetet i Oxford (Wadham College). Stipendet skal gi full dekning for ett års opphold og studier i 3 terminer. Norske studenter fra Oslo kan også søke stipend fra Overettssakfører Axel Brynies, Helga Brynies og Adelheid Jordans legat, for studier ved Balliol College (Oxford).

LES OGSÅ: Legater og stipender for ingeniører

Universitetet i Oslo,
UNIFOR
Tlf: 22 34 01 40
Internett: www.unifor.no


European Young Lawyers Scheme

Stipend for et seksmåneders kurs for yngre juridiske kandidater innen både privat og offentlig rett. Holdes i London og Edinburgh.

British Council
Tlf: 22 30 61 90
Internett: www.britishcouncil.no

George Sautreaus legat

Bidrag til ett års opphold i Frankrike for en norsk student.

Universitetet i Oslo,
UNIFOR
Tlf: 22 34 01 40
Internett: www.unifor.no

Strøms legat

For MBA-studier i Frankrike eller Spania. Totalt blir det utdelt ca. kr. 75-80 000. Kontakt:

Adv. Martin Staurem
Tlf: 63 81 29 17

LES OGSÅ: Tilleggsstipend for utdanning i utlandet

Lycée i Frankrike

3-årig tilbud for elever i 10.klasse og 1.klasse grunnkurs på videregående skole. Tilbudet gjelder Lycée Pierre Corneille i Rouen (8 gutter), Lycée Alain Chartier i Bayeux (6 jenter), Lycée Edouard Herriot i Lyon (8 ungdommer, til nå bare jenter). Utdanningen fører frem til fransk Baccalaureat. Elevene får stipend til skole, bøker, ferier og delvis kost og losji. I tillegg kommer stipend fra statens lånekasse. Informasjon/søknad:


Fylkesmannen i Vest-agder,
Utdanningskontoret
Tlf: 38 17 60 00
Internett: www.fivai.no

Trollmidler

Støtte til studieopphold i Frankrike. Elevstipend til klasser og grupper so mønsker å reise på studietur til Frankrike med ledsagende lærer. Også lærerstipend. Kontakt:

LES OGSÅ: Kong Olav V stipend USA

Fylkesmannen i Vest-Agder,
Utdanningskontoret
Tlf: 38 17 60 00
Internett: www.suva.no

Willy Brandt Stiftelsen

Den norsk-tyske Willy Brandt stiftelsens stipendprogram er innrettet mot elever, studenter og yrkesaktive. Utvekslingsstipend for skoleelever i videregående skole. Stiftelsen kan også dele ut stipendier til fordypningsstudier og/eller reiseopphold. Søknad:

Kgl. Norsk Ambassade
Den norsk-tyske Willy Brandt stiftelse
Berlin
Internett: www.willy-brandt-stiftung.de

USA og CANADA

Norge-Amerika foreningen

Stipend til graduate-studier og forskning. Omkring 30 stipend deles ut hvert år. Stipendbeløpene er fra ca. 2000 til 20 000 amerikanske dollar. Undergraduate-program for studier på bachelor-nivå i USA eller i Canada. Inntil 80 stipend som tilbys av 18 college og universiteter. Humanistiske fag, sosialfag og naturvitenskap. Sommerkurs for lærere.

LES OGSÅ: Studiestøtte til utdanning i utlandet: Slik søker du


Norge-Amerika Foreningen
Tlf: 23 35 71 60
Internett: www.noram.no

Georgia Rotary Student Program

Studier ved universitetet og college i staten Georgia i USA. 6-7 stipendier årlig til norske søkere. Dekker ett skoleår (august til juni), herunder studieavgifter, studentbolig, mat og litt lommepenger. Administrator:

Adv. Stig Asmussen
Tlf: 66 79 65 00
Internett: www.grsp.org

Fulbright Foundation

Studiestipend for studenter og lærere, med opphold ved læresteder i USA. US-Norway Fulbright Foundation.
Tlf: 22 01 40 10
Internett: www.fulbright.no

JAPAN

Chunichi-Inadomi-Fondet

Gjensidig kulturutveksling mellom Norge og Japan, enten i form av utveksling av studenter, forskere og andre kulturarbeidere, eller i form av tiltak som fremmer kulturelt samarbeid.

LES OGSÅ: Hvordan betale studielån – Tips til første regning fra Lånekassen

Universitetet i Oslo,
UNIFOR
Tlf: 22 34 01 40
Internett: www.unifor.no

The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

Støtte til forskning og studiereiser innen teknologi og medisin, humaniora og samfunnsfag, kunst og journalistikk. Stipend vil normalt være i størrelsesorden 25-50 000 avhengig av reisens varighet. Årlig deles det ut ca. 1 million kroner til norske søkere.


Tlf: 73 59 30 68
Internett: www.sjsf.se

NETTSTEDER

www.legathandboken.no
www.legatsiden.no
www.studievalg.no

 

Kilde: Dagbladet