Prosten i Vestre Aker Trond Bakkevig har i tillegg til sin vanlige prestegjerning oppgaver i Jerusalem, der han arbeider med å lede og tilrettelegge for samtaler mellom religiøse ledere. På oppdrag for Mellomkirkelig råd, og i samarbeid med Utenriksdepartementet, har han med tiden opparbeidet seg verdifull erfaring om hva som er viktig i global sammenheng når det kommer til samtaler om religion. Bakkevig applauderer MFs satsning på den nye masteren.

- Jeg synes det er bra at det nå lanseres et studium med internasjonalt preg. Religion er viktig i global sammenheng som et element i ulike politiske prosesser, sier han. – Det er derfor viktig å profesjonalisere denne type innsikt, mener han.

Bakkevig mener det trengs mer forskning på feltet, både på lokale og globale forhold. Han mener også disse masterstudentene har mange spennende jobbmuligheter.

- Internasjonale organisasjoner som FN og tilsvarende har behov for mennesker med denne kompetansen, i tillegg mener jeg at Norges diplomati kan styrkes på dette feltet. Noen teologer kommer jo inn i aspirantprogrammet hvert år, sier han.


Det er også behov for kunnskap om dette i de norske organisasjonene som jobber internasjonalt.

 

Sammenhengen mellom tro og etikk er avgjørende 

Han mener det også er behov for mennesker som kan arbeide med samtaler lik han selv.

- Vi trenger mennesker som kan snakke med ulike religioner om samarbeid og hvordan man kan løse praktiske problemer. Det er da fint at etikk er et viktig fag i utdanningen. Grusomheter blir ofte gjort av mennesker som er sterkt troende, ivrer han, så det er sammenhengen mellom tro og etikk som er utfordringen!

 

Studentene er positive

Studentrådsleder Ida M. Krogstad ser også positivt på utviklingen ved MF.

LES OGSÅ: Konkurransepoeng - slik regner du ut konkurransepoeng

- Jeg ser veldig positivt på at MF åpner for større bredde blant fag og elever, og synes det er flott at det blir fokusert mer på forskjellige religioner og hvordan de kan eksistere sammen i ulike deler av verden.


 

Fakta

Fra høsten 2009 innføres årsstudium i samfunnsfag, nye studieretninger i bachelor i Kultur og samfunnsfag og Master in Religion, Society and Global Issues. MF vil vektlegge kultur- og verdiperspektivet i samfunnsfaget, og på denne måten bli et supplement til de andre utdanningsinstitusjonene som tilbyr samfunnsfag.