(StudentTorget.no):

Framtidsfylket Trainee gir en unik mulighet for nyutdannede til personlig utvikling, nettverksbygging og ikke minst videre jobbmuligheter i Sogn og Fjordane.

– Jeg har opplevd ordningen som meget givende. Både det å møte andre unge mennesker som har interessante jobber i fylket, og det å få innblikk i en del psykologiske mekanismer har gitt meg mye input.

Vegard Åstebøl Larssen (27), tidligere trainee i Stad Towing Tank AS, er en av de som har benyttet seg av det regionale traineeprogrammet i Sogn og Fjordane, han hevder at traineopplegget har gitt stor uttelling, spesielt med tanke på det sosiale.

– Jeg synes det sosiale har vært veldig bra, forteller Larssen.

 

Fakta: Framtidsfylket

Framtidsfylket Trainee har eksistert siden 2004, da seks store bedrifter ønsket å jobbe aktivt med rekruttering. På den tiden var det vanskelig å rekruttere unge og nyutdannede til fylket.

62 traineer har til nå vært gjennom opplegget, hvorav 80% sitter igjen med fast stilling.


For mer informasjon og søknadsskjema: www.framtidsfylket.no

Søknadsfrist 8. Mars 2010

 

En todelt struktur

Det regionale traineeprogrammet i Sogn og Fjordane har en todelt struktur, hvor den første delen er selve jobben traineen utfører hos bedriften, den andre delen består av samlinger hvor traineene gjennom et skreddersydd opplegg jobber med personlig utvikling, og blir kjent med næringslivet.

Daglig leder for Framtidsfylket, Anne van Oorschot kan lokke med utenlandsk studietur, som de siste årene har gått til Brussel, og muligheten til å etablere et kontaktnettverk lokalt og regionalt.

– Vi arrangerer i alt fire samlinger på tre dager som arrangeres ulike steder i fylket. Her legges det vekt på egenutvikling, teambuilding og ikke minst nettverksbygging. Det er også en unik mulighet å bli kjent med fylkets næringsliv generelt.

 

Særegen organisering

Det er i år 16 bedrifter med ledige traineestillinger for unge voksne med bachelor- eller mastergrad. Kompetanse det er behov for brer seg over alt fra ingeniørfag, finans, samfunnsfag, jus, IKT med mer.


Fellesnevneren er særegen organisering og langsiktige mål for traineen.

– Vi tar i prinsipp opp nye bedrifter hvert år, men det er en del vilkår de må oppfylle, hvor det viktigste er at de er godt organisert og villige til å gi traineen godt grunnlag for videre utvikling og jobbmuligheter, forsikrer van Oorschot, som også bekrefter at det ikke bare er traineene som høster goder fra programmet

– Bedriftene selv, nyter minst like godt av den ferske teorikunnskapen de nyutdannede bringer med seg fra utdanningen.

Traineeene får gjennom perioden rullere internt i bedriften, noe som gir bred innsikt i de ulike arbeidsområdene, og gir muligheter for fast stilling ved senere anledning forklarer Van Oorschot.

- Ikke minst blir det av fremtidige potensielle arbeidsgivere sett på som et kvalitetsstempel at traineen har vært med i et slikt opplegg.

Dette kan Åstebøl Larssen bekrefte, han er nå er Daglig leder i firmaet han for to år siden var trainee hos, og oppsummerer ordningen med følgende.


– Jeg ble forespurt om å være med i traineeordningen gjennom etableringen av firmaet, etter at jeg hadde vært ansatt på et tilnyttet prosjekt. Den arbeidsrelevante erfaringen og ikke minst det sosiale jeg fikk gjennom programmet, har vært en stor ressurs for meg senere.