Fortell kort om hva du jobber som og hvor.

Jeg jobber som Logistics Manager i Jotun A/S i Sandefjord. Hovedoppgaven min er å se på forbedringer, samt legge rammeverk for vareflyten mellom bedriften og andre partnere world wide.

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

En sentral del av arbeidet mitt går på koordinering. I dette ligger behov for analyser, arrangere møter, følge opp forbedringsprosjekter med mer. Utover dette er det jevnlig behov for «hands-on» støtte til virksomheten, som for eksempel oppfølging av ordre og lignende.

 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

Nøkkelfaktorer for å lykkes som Logistikksjef er å forstå bedriftskulturen, samt verdiene som ligger til grunn for Jotuns virksomhet; nemlig mot, respekt, lojalitet og omsorg. Det er også vensentlig å besitte kunnskap om Jotuns verdikjede og generell forståelse av Supply Chain Management.

 

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke / din bransje?

På min arbeidsplass er vi oppfordret til videre karriere internt og på tvers av funksjoner. Vi er et globalt selskap i sterk vekst, og dermed er det også god mulighet for internasjonale oppdrag.

 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / din bransje?

Prioritet nummer én er å bli kjent med virksomheten. Dette gjøres ofte ved å få tildelt åpne prosjekter som krever samarbeid med flere funksjoner. I tillegg er det prioritert å delta på samlinger internt for å bygge både forståelse for virksomheten og nettverk.


 

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Jeg er utdannet siviløkonom og har en Master of Science in Business and Economics fra Handelshøyskolen BI.

 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jeg tror det var en kombinasjon av relevant utdanning, internasjonal erfaring og meg som person.

 

Hva er dine anbefalinger / råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Ta en utdanning innenfor fagområdet, gjerne via spesialisering eller lignende.

 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har (personlighet, akademiske meritter, utdanningsretninger, annet)?

De viktigste forutsetningene er å vise til relevant utdanningsretning, samt akademiske meritter innenfor denne.

LES OGSÅ: Siviløkonom | Yrkesguiden | Yrke Siviløkonom

 

Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?

I Jotun har vi et internasjonalt og meget godt arbeidsmiljø. Kombinert med konstruktive faglige utfordringer blir Jotun et meget spennende selskap å jobbe for.