Fortell kort om hva du jobber som og hvor!

Jeg jobber som revisor i BDO Noraudit Oslo. BDO Noraudit er en landsdekkende revisjonsskjede med ca 600 ansatte fra Kirkenes i Nord til Mandal i Sør. Vi er tilknyttet det internasjonale revisjonsnettverket BDO, som har 30.000 ansatte internasjonalt. Jeg jobber i hovedsak med revisjonstilknyttede oppgaver som består av å kontrollere årsregnskap, ligningspapirer og alt hva dette innebærer. Utenom å arbeide med revisjonsoppgaver jobber jeg mot rekruttering av medarbeidere, og har i år vært med på å holde kurs for dem. I tillegg jobber jeg litt med marked og bransjesatsning for å gjøre BDO Noraudit bedre kjent i marked både mot dere studenter og generelt i næringslivet.

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

En hverdag som revisor kan se veldig forskjellig ut og ingen dager er helt like. Selv om vi ofte jobber med de samme oppgavene eller områdene er det ofte forskjelliger problemstillinger fra dag til dag. Vi jobber veldig mye ute hos våre kunder, og det kan i perioder føles ut som vi aldri er på kontoret. Vi deler opp revisjon i to deler, en interimsrevisjon som foregår før jul, og resten av revisjonen foregår fra januar og til de respektive årsregnskapene leveres.  Når vi starter å jobbe får vi utdelt en kundeportefølje og blir da medlem av et revisjonsteam. Dette kan variere hvor store team det er på et oppdrag, alt fra store kunder med 15-20 personer på teamet, til mindre oppdrag hvor du og partner er eneste på oppdrag.


På større oppdrag blir du en del av et større team hvor arbeidsoppgaven blir fordelt internt, men hvilke oppgaver du får variere fra gang til gang. Mye av oppgavene består i å være ute og snakke med kunder for å danne oss en oversikt over hvordan selskapet går og hvilke rutiner de har. Når vi har skaffet oss en oversikt over hvilke rutiner og kontroller selskapet selv har, består mye av jobben og kontroller at de faktisk fungerer.

Når du har vært gjennom en del oppdrag får du mer og mer kunnskap, og du får nye og mer utfordrende oppgaver etter hvert som tiden går. Du får tidlig mye ansvar og tillitt og før du vet ordet av det er du mer eller mindre ansvarlig for revisjon i samråd med partner.
I tillegg til å ha en kundeportefølje med revisjonskunder har jeg jobbet en del med markedsavdeling for å prøve å gjøre BDO Noraudit bedre kjent i markedet. I det siste har jeg i tillegg jobbet en del med kurs opplegget for våre nyansatte som startet hos oss i september.

LES OGSÅ: De mest attraktive revisjonsselskapene for studenter

 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?


Foruten den faglige plattformen i bunnen bør du ha et engasjement og vilje til å lære nye ting. Generelt i revisjonsbransjen er det en bratt utviklingskurve, og med en posjon stå på vilje og interesse kan du nå langt. I tillegg til å ha en faglige interesse og motivasjon bør du ha gode medmenneskelig egenskaper og kommunikasjons evner. Evnen til å kommunisere og skape tillitt til kunder og kollegaer er avgjørende i jobben. Mye av selve jobben går ut på å ha dialog og samarbeid med kunder og kollegaer. Er du en person som liker og omgås personer og har en interesse for økonomi, kan revisjon absolutt være et yrke for deg.

 

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke / din bransje?

Etter at du har jobbet to år i selskapet kan du søke om å få ta en master utdanning hvis du ikke allerede har dette. Dagens policy er at du må jobbe to år før du kan søke om etterutdanning, i all hovedsak er dette en mastergrad i regnskap og revisjon. Dette er en ordning hvor du blir sponset med stipendiat av selskapet. Til gjengjeld har du en bindingstid i selskapet på x antall år. Hvis du ikke har lyst til å ta videre utdanning er det ikke noe press for dette i BDO Noraudit. Du kan gjøre en veldig bra karriere og få mange spennende oppgaver uten å være stasautorisert revisor, men vil du nå helt fram må du være statsautorisert. Har du stå på kraft, vilje og har litt teft kan du nå langt i revisjonsyrket. Vi har flere eksempler på at det er mulig å gjøre karriere og bli partner tidlig i 30 årene.


 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / din bransje?

Som nyansatt rett fra skolebenken drar du først på kurs for å få opplæring i metodikk og de viktigste metodene vi revidere på. Etter at du har vært på kurs blir du sendt ut til kunder på interimsrevisjon. Gjennom det første året ditt kommer du bort i veldig mange forskjellige oppgaver og utfordringer. Vi starter alltid opp med et internt oppstartsmøte hvor hele teamet er samlet og det informeres om kunden, hva de driver med, hvilke risikoområder vi definere, hvor og hvordan vi vil angripe revisjonen. Vi starter alltid med et slikt oppstartsmøte internt før vi drar ut til kunder og har informasjons møte med kunden før vi starter opp.

I starten vil du bli tildelt veldig generelle oppgaver som å kontrollere kostnader og bank. Det er ikke slik at dette er det eneste du gjør i starten, men du starter opp med litt enklere ting før du raskt blir satt til litt mer komplekse ting. Du blir hele tiden fulgt opp og er det noe du lurer på får du oppfølging og veiledning i hvordan det skal gjøres. Er det mer komplekse ting så jobber vi ofte flere sammen for å finne ut hvordan vi best mulig kan løse dette. Dette kan f.eks være å kontrollere systemer, hvordan systemet håndtere valuta, inntektsstrømmen i selskapet osv.


 

Hva er din utdanningsbakgrunn?

Jeg hadde 1. år av min revisjon utdanning på BI Østfold før jeg avsluttet min Bachelor utdanning på BI Oslo.

 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Noe av grunnet til at jeg fikk jobb i BDO Noraudit var at jeg hadde et ønske om å begynne å jobbe med økonomi og revisjon. I tillegg viste jeg en interesse for faget og et ønske om å begynne å jobbe i BDO Noraudit. I tillegg har jeg en engasjerende personlighet og jeg er stadig interessert i å lære nye ting og er ikke redd for å ta en utfordring eller to. Det er i BDO Noraudit et stort fokus på at vi skal trives og ha det artig på jobb. De mente vel at jeg som person kunne passe inn i miljøet og bidra positivt til et fint arbeidsmiljø.

 

Hva er dine anbefalinger / råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Har du en generell økonomisk utdanning, ikke nødvendigvis en revisjons bakgrunn, og du har et ønske om å begynne å jobbe med økonomi så har du en god start. Er du litt usikker på om revisjon er noe for deg anbefaler jeg deg å kontakte de forskjellige selskapene når de er rundt omkring på skolen og holder bedriftspresentasjoner. Har du lyst til å begynne i et yrke hvor du kommer bort i mange forskjellige bransjer og utfordringer kan dette være noe for deg. Uansett om du ikke vil jobbe med dette i all framtid vil dette være en veldig god start på din karriere å gi deg mange gode muligheter for videre karriere utenfor revisjonsbransjen.


 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har (personlighet, akademiske meritter, utdanningsretninger, annet)?

Du må ha en generell økonomisk utdanning om dette er en bachelor eller mastergrad innen revisjon, generell økonomi eller finans er ikke så viktig. Det er ikke slik at du bør ha topp karakter i alle fag, men for at du skal komme inn på intervjuer bør du ha et normalt godt snitt. Når du kommer inn på intervju er det dine mellommenneskelige egenskaper, motivasjon og engasjement som er faktorer som teller høyere enn nettopp karakterene.

Andre viktige egenskaper det blir lagt vekt på er hvordan du kommunisere, liker å jobbe med mennesker og hvordan du jobber i grupper. Veldig mye av arbeidstiden går med til å jobbe i team ute hos kunder. Det er da viktig at du liker å jobbe med mennesker og at du er en person som kan ta initiativ og ansvar. I tillegg er det ingen ulempe at du tar frivillige verv på din skole og engasjerer deg i slike oppgaver. Er du en vanlig oppadgående person som liker å jobbe i grupper og innenfor økonomi, har du store muligheter for en flott karriere innen revisjon.


 

Et siste spørsmål! Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?!

Den største fordelen det er med å jobbe i BDO Noraudit er at vi har veldig fleksible arbeidstider. Vi har kjernetid mellom 09 – 15, men det er store muligheter for å tilpasse dette litt hvis du har noen private ærender og du avklarer dette på forhånd. I tillegg har vi overtidsbetalt på all tid som er pålagt, i praksis vil all overtid i perioden januar – juni være overtidsbelagt. Jobber du inn overtid på høsten for å avspasere er de fine fleksi løsninger for dette og du har fine muligheter for å ta deg f.eks en god juleferie.

Siden vi er med i en internasjonal kjede er det store muligheter for å søke utplassering i en periode på noen av de utenlandske kontorene.

 

Takk for at du svarte og lykke til videre!