Hva gjør en romteknolog

Som romteknolog, jobber du med alle typer romrelatert teknologi.

Romteknolog er en yrkestittel som benyttes både om de med høyere utdanning, altså utdannet til sivilingeniører med spesialisering i romteknologi og satellitteknologi, og om de som har videregående utdanning i romteknologi.

 

Romteknolog med høyere utdanning:

Som romteknolog, er du sivilingeniør med fordypning i romteknologi, og jobber med elektronikk og systemer relatert til for eksempel romfartøy, satellittkommunikasjon og tolkning av radardata.

Du jobber både med elektronikk på bakke og systemer i verdensrommet.

Arbeidsoppgaver vil være:

 • satellittkommunikasjon
 • styring og navigasjon for raketter og satellitter
 • arbeid med mekanismer for romfartøy
 • design av systemer for bruk i rommet
 • miljøovervåkning og jordobservasjon

 

Romteknolog med videregående opplæring:

Arbeidsoppgavene vil består av å reparere elektronisk utstyr knyttet til romfartøy – både kommunikasjonssystemer, romteknologisk utstyr og satellitteknologi.

 

Personlige egenskaper - Romteknolog

Som ingeniør, er det generelt viktig å ha interesse for og være flink i realfag.

Romteknologen bør ha spesiell interesse for matematikk og fysikk.

På grunn av at bransjen er internasjonal, er det også viktig å ha engelskkunnskaper.

Du bør også være nøyaktig, og ha både tolkning- og formidlingsevne.


 

Utdanning / kompetansekrav - Romteknolog

Videregående opplæring til romteknolog er et treårig utdanningsløp, som ser slik ut:

 • Vg1: Elektro og datateknologi
 • Vg2: Datateknologi og elektronikk
 • Vg3: Romteknologi

 

Etter fullført utdanning, samt tid som lærling får du yrkeskompetanse til yrket romteknolog.

Opptakskravet for høyere utdanning er generell studiekompetanse, samt fagkombinasjonen matematikk R1+R2 og fysikk FYS1. Alternativt, med et fagbrev i romteknologi fra videregående, er det også mulig å ta ingeniørutdanning via y-veien.

Les mer om studiemuligheter for yrket Romteknolog:

 

Jobbmuligheter - Romteknolog

Som romteknolog kan du jobbe ved oppskytningsbaser (satellitt- og rakettstasjoner), i bedrifter som leverer høyteknologisk utstyr til stasjonene, samt i ulike organer relatert til romfart. 

Man kan også jobbe med forskning og utvikling.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Romteknolog:

 

Lønnsnivå - Romteknolog

Det er generelt høy lønn for sivilingeniører, noe høyere med spesialisering. Lønnen kommer likevel an på arbeidsgiver, type stilling og ansiennitet.

Det er lavere lønn for romteknologer med kun videregående opplæring.

 

Mer informasjon / linker

 • Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO) - Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad: www.nito.no
 • Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) - masterforening, og fagforening innen Akademikerne, for de som har en mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap: www.tekna.no
 • Luftfartstilsynet - et selvstendig og uavhengig forvaltingsorgan med styresmaktansvar innenfor norsk sivil luftfart, men er direkte underlagt og rapporterer til Samferdselsdepartementet. Fra 2023 har de også romtilsyn, inkl. ansvar for å føre tilsyn med norske romhavner og oppskyting av bæreraketter: www.luftfartstilsynet.no
 • Norsk Romsenter - en etat under Nærings- og fiskeridepartementet, med ansvar for å følge opp den offentlige romsatsingen, bidra til at romvirksomhet løser samfunnsutfordringer og at norsk romnæring kan utvikle seg og vokse: www.romsenter.no
 • Andøya Space - et aerospace bedrift med over 60 års virksomhet, som støtter vitenskapsfolk, ingeniører, studenter og offentlige etater ved å tilby muligheten til å flyving, oppskytning, testing, forskning, utdannelse og inspirasjon: www.andoyaspace.no
 • Satelitter.no - nettside laget av fem studenter ved NTNU, i faget Eksperter i Team våren 2006: www.satellitter.no