Hva gjør en kiropraktor?

En kiropraktor diagnostiserer og behandler smerter og sykdom i muskler og ledd.

En kiropraktor behandler pasienter med plager og redusert funksjon i bevegelsesapparatet, eller i nerve-, muskel- og/eller skjelettsystemet.

Kiropraktorens oppgave er å diagnostisere, behandle, rehabilitere og forebygge slike plager. Dette gjøres i klinisk konsultasjon med pasienten.

Kiropraktoren bruker medisinske undersøkelser og bildediagnostikk der det er nødvendig, i tillegg til funksjonell testing av nerve-, muskel- og skjelettapparatet. 

Behandlingen kan bestå av forskjellige manuelle teknikker og håndgrep, treningsøvelser, og råd og veiledning om kosthold og livsstil.

Alle kiropraktorer har rett til å sykemelde, og å henvise direkte til spesialist og undersøkelser. 

Kiropraktor er en beskyttet tittel, som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

 

Personlige egenskaper

Du bør være flink til å kommunisere og være imøtekommende.

Du må være selvstendig, kunne løse problemer, ha god vurderingsevne og kunne samarbeide. 

Jobben forutsetter også at du er flink til å observere og har god kroppsbeherskelse. 


  

Utdanning / kompetansekrav - Kiroprakter

For å bli kiropraktor, må du gjennomføre en femårig masterutdannelse.

Fullstendig kiropraktorutdanning tilbys ikke i Norge. Ved utvalgte studiesteder er det mulig å ta medisin grunnfag som en forberedelse til studier i utlandet. For eksempel, ved Oslo Nye Høyskole (ONH) kan du ta bachelor innen kiropraktikk, og fullføre masteren i England eller Wales.

Ellers, velger de fleste å ta hele utdannelsen i Danmark, USA, Storbritannia eller Australia.

Turnustjenesten på ett år kommer i tillegg, og er nødvendig for å få autorisasjon som kiropraktor i Norge.

 

 

Les mer om studiemuligheter for yrket Kiroprakter:

 

Jobbmuligheter - Kiroprakter

De fleste kiropraktorer jobber i privat praksis, mange av dem ved tverrfaglige klinikker.

Kiropraktorer kan også jobbe innen forskning, og i det offentlige helsevesenet.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Kiroprakter:

 

Lønn

Offentlig ansatte følger tariffen.

Lønnsnivået i privat sektor vil være noe høyere enn for statlig ansatte.

Selvstendig næringsdrivende påvirker sin egen inntjening.

 

Mer informasjon / linker