Navn: Vegar Andersen
Alder: 26 år
Stilling: Prosjektleder. Tidligere trainee.
Arbeidsgiver: Elkem
Utdanning: Materialteknologi ved NTNU
Ansatt siden: August 2010
 

Fortell kort om hva du jobber som og hvor.

Etter 2 år som trainee i Elkem, jobber jeg nå som prosjektleder i Elkem Silicon Materials. Kontoret mitt er på Gløshaugen (NTNU).

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? 

Jeg jobber med forbedringsprosjekter i smelteverk, og skal sørge for at HMS og driftsforhold stadig blir bedre. Mye av dagen går med til koordinering av prosjekter slik at alle involverte trekker i riktig retning. En del reise- og møtevirksomhet blir det, og jeg er ofte ute på et av verkene våre. Noe tid går også med til fordypning i aktuelle fagretninger, for å sikre at vi er oppdaterte.

 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

Evnen til å arbeide selvstendig og driv nok til å gjøre dette daglig er viktig. Man må også forstå hvor viktig kommunikasjon er og mestre dette overfor et spekter av forskjellige mennesker. Hvor viktig kommunikasjon faktisk er, har vært en av de store aha-opplevelsene etter studietiden for min del.

 

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke / din bransje?

Etter jeg var ferdig som trainee var det flere mulige veier videre. Jeg fikk muligheten til å prøve meg som prosjektleder og så på det som en spennende utfordring. Det fine med traineeprogrammet er at man får prøvd seg i forskjellige arbeidssituasjoner over en 2-års periode, og man står friere til å velge den karrieren man selv ønsker etter programmet er over.

 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / din bransje?

En mulig inngang for nyutdannede sivilingeniører er gjerne gjennom traineeprogrammet. Ellers ansettes også nyutdannede som prosessingeniører og prosjektingeniører på verkene våre. 

 

Hva er din utdanningsbakrunn?

Jeg studerte materialteknologi ved NTNU, og spesialiserte meg i prosessmetallurgi fra tredje klassetrinn. Materialteknologi er en relativt liten linje på Gløshaugen og man oppnår et tett samarbeid med både professorer og industri. For eksempel ble både prosjektoppgaven og masteroppgaven min skrevet i samarbeid med Elkem.

 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Etter å ha spesialisert meg mot prosessmetallurgi og jobbet med silisium i en to års periode på masternivå, var Elkem et naturlig valg og jeg ble oppfordret til å søke på traineestillingen. Gode karakterer, kombinert med at jeg leverte under intervjurundene, sikret meg jobben som trainee. Det at jeg allerede hadde etablert en relasjon til Elkem gjennom prosjekt – og masteroppgave hjalp nok også litt på veien.

Etter traineeperioden søkte jeg på en stilling som prosjektleder i Elkem’s Si-divisjon og fikk tilslag. Jeg hadde jobbet med noen fra denne gruppen tidligere som trainee, og hadde et godt inntrykk av gruppen. Erfaringen fra traineeprogrammet var nok avgjørende for at jeg ble tilbudt stillingen.

 

Hva er dine anbefalinger / råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Start med å velge riktig utdanning. Til traineeprogrammet rekrutteres kandidater med mastergrad innen tekniske og naturvitenskapelige fag. Jeg vil også oppfordre dem som vil inn i bransjen om søke på sommerjobb ved et smelteverk, for selv å se hva vi faktisk driver med. 

 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har (personlighet, akademiske meritter, utdanningsretninger, annet)?

Det er vanskelig å si noe generelt om hva som kreves for å få jobb i Elkem. Man må ha en relevant utdanning og de personlige egenskapene må stemme. Traineeprogrammet tar inn et mangfold av forskjellige sivilingeniører, men personlige egenskapene veier nok tyngst når man først har kommet seg på intervju. Siden Elkem ligger spredt over hele Norge (og verden) er det også viktig at man er mobil.

 

Et siste spørsmål! Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?

Arbeider man i Elkem, og viser interesse og demonstrerer gjennomføringsevne, blir man satset på og fulgt godt opp. Gjennom traineeprogrammet har man mulighet til å vise seg frem både internt og eksternt. I større selskaper forsvinner man kanskje lettere i mengden?

 

Se flere yrkesintervjuer her

Les om hundrevis av yrker i Yrkesguiden

Se ledige stillinger hos KarriereStart.no