Hva gjør en filosof

Ordet filosofi er en sammensetning av de greske ordene philos, som betyr venn, eller philia, som betyr kjærlighet, og sophia som betyr visdom. Sammen tolkes disse ordene gjerne til å bety "kjærlighet til visdommen". 

Filosofers oppgave er å stille de store, abstrakte, grunnleggende og sannhetssøkende spørsmålene, og forsøke å finne en universell løsning på spørsmålene. Filosofer kan derfor jobbe innen mange felt, og det finnes svært mange filosofiretninger. 

Filosofer stiller gjerne spørsmål knyttet til sentrale begreper innen ulike vitenskaper og vitenskapelig virksomhet. Det er vanlig at ordet filosofi er sammenbundet med andre profesjoner og disipliner som politisk filosofi, sosial-filosofi, feministisk filosofi, sinnsfilosofi, språkfilosofi osv.

Også mange av dagens vitenskaper har sin opprinnelse i den filosofiske virksomheten i det gamle Hellas.

 

Personlige egenskaper - Filosof

En interesse for teoretiske betraktninger er viktig for å kunne bli filosof av yrke.

Man bør også ha en viss nysgjerrighet til de mer abstrakte tingene i verden og til de mer grunnleggende spørsmål ved tilværelsen.


 

Utdanning / kompetansekrav - Filosof

For å bli utdannet filosof, må man starte med en treårig bachelorgrad ved høyskole eller universitet, etterfulgt av en toårig mastergrad innen filosofi.

Etter avlagt mastergrad, kan man søke seg videre til doktorgradsstudier, eller ta praktisk-pedagogisk utdanning for å bli lærer.

Les mer om studiemuligheter for yrket Filosof: 

 

Jobbmuligheter - Filosof

Filosofer kan være undervisere, vitenskapelig ansatte eller ha administrative oppgaver på et utdanningssted. Dette kan være med saksbehandling, utredningsarbeid, forskning eller studentveiledning.

Filosofer kan jobbe med media og formidling, eksempelvis som journalister, forlagskonsulenter, informasjonskonsulenter, markedsførere eller andre posisjoner der redaksjonelt arbeid er viktig.

Man kan også arbeide som leder av bedrifter, prosjektledere eller annet organisasjonsarbeid, som for eksempel personalledelse og HR.

Noen filosofer arbeider også som konsulenter innenfor forskjellige bransjer. For eksempel, finnes det filosofer som jobber med gruppediskusjoner, som samtalepartnere og foredragsholdere. Dette kalles gjerne filosofisk praksis.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Filosof: 

 

Mer informasjon / linker