Hva gjør en hotell og restaurantsadministrator

Nivået til en hotell- eller restaurantadministrator avhenger av størrelsen på restauranten, enten det er et uavhengig driftssted eller en del av en kjede, og hvor involvert eieren er i driften.

Restauranter med mer enn ett sted kan ha et eget kontor for å håndtere alle administrative oppgaver i selskapet.

På små restauranter, vil de de administrative oppgavene være utbetaling av lønn, bokføring, regnskap og leverandørrelasjoner falle på restaurantadministratoren.

Administratorer på små restauranter vil overse alle operasjonene, fra valg av menyen og mat, til kundeservice og bemanning. De stenger vanligvis restauranten hver dag, kontrollerer kvitteringer og gjør bankinnskudd.

Restaurantadministratorer må regne med å jobbe lange dager, og være forberedt på å trå til når bemanningen er til kort i enhver avdeling.

Restaurantadministratorer i små restauranter kan bedrive matlaging en dag eller tørke støv den neste.

 

Utdanning / kompetansekrav - Hotell og restaurantsadministrator

Les mer om studiemuligheter for yrket Hotell og restaurantsadministrator:

 

Jobbmuligheter - Hotell og restaurantsadministrator

Les mer om jobbmuligheter for yrket Hotell og restaurantsadministrator: