Hva gjør en miljøterapeut

Miljøterapi er en spesialisert form for pasientbehandling som brukes for å behandle en rekke mentale og emosjonelle lidelser. Den grunnleggende forutsetningen er å skape et beroligende miljø der alle aspekter av pasientenes engasjement er spesielt designet for å være helbredende. En miljøterapeut forstår og implementerer disse teknikkene.

Miljøterapeuten arbeider mot brukere som trenger hjelp og støtte i hverdagen, og sørger for å opprettholde et trygt og pleiende miljø for disse. Miljøterapeuten skal utøve målrettet miljøterapeutisk arbeid med veiledning, opplæring, og opptrening av brukere.

Blant de sentrale arbeidsoppgavene til en miljøterapeut er:

- Observere og påvirke brukernes atferd, samt kommunisere, undervise, gi råd, være venner og samspille med dem.
- Overvåke pasientenes fysiske og følelsesmessige velvære, og rapportere til medisinsk personell dersom uvanlig atferd oppstår.
- Utvikle eller lære bort strategier som kan fremme brukerens uavhengighet
- Begrense voldelig, potensielt voldelige, eller suicidale brukere ved hjelp av ord eller eventuelt fysiske midler.
- Måle brukeres fysiske tilstand
- Gi pleie og omsorg til psykisk syke, følelsesmessig forstyrrede eller mentalt tilbakestående brukere
- Oppmuntre til jobblyst og deltakelse i sosiale aktiviteter som kan øke brukerens mellommenneskelige ferdigheter
- Hjelpe brukere i å utføre oppgaver som for eksempel bading, renhold av klær og hjem.
- Samarbeide med eller bistå leger, psykologer, eller rehabiliteringterapeuter i arbeidet med å behandle, rehabilitere, og returnere psykisk syke til fellesskapet
- Lede gruppeterapitimer
- Intervjue nye brukere for å vurdere deres mentale helsetilstand, eller for å få informasjon om tidligere behandling
- Ha kontakt med brukeres pårørende
- Administrere medikamenter
- Administrativt arbeid

Personlige egenskaper - Miljøterapeut

Disse evnene lønner det seg å inneha dersom du ønsker å jobbe som miljøterapeut:

- Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig. Man er nødt til å gi informasjon effektivt, samt skrive rapporter.
- Aktiv lytter
- Kritisk tenking. Det å bruke logiske resonnementer for å identifisere styrker og svakheter ved løsninger, konklusjoner og tilnærminger til problemer.

- Overtalelsesevner
- Forhandlingsevner
- Gode vurderingsevner: Vite når du skal gripe inn i en situasjon, og kunne ta avgjørelser når nødvendig
- Flink til å lære fra seg
- Problemløser
- Statisk sterk: Noen situasjoner kan kreve at du bruker styrke i løfting og bæring av brukere

Utdanning / kompetansekrav - Miljøterapeut

Det finnes ingen utdanning som gir deg tittelen miljøterapeut, men en miljøterapeut må vanligvis ha minimum en bachelorgrad, fortrinnsvis i helsevesenet, sosialt arbeid eller psykologi. Eksempler på bachelorgrader kan være offentlig godkjent vernepleier, sykepleier, barnevernspedagog, førskolelærer eller spesialpedagog. Det finnes også miljøterapeuter med annen bakgrunn enn disse. Enkelte stilinger kan kreve høyere utdanning, spesialisering, ulike kurs, spesifikk erfaring på et bestemt felt eller en kombinasjon av disse.

Studievalg.no - Relaterte studier til Miljøterapeut


Jobbmuligheter - Miljøterapeut

Miljøterapeuter kan jobbe i rehabiliteringsinstitusjoner, barnevernsinstitusjoner, i rusomsorgen og andre behandlingsinstitusjoner, i omsorgsboliger, i fengsel eller ved skoler.

Behovet for miljøterapeuter er generelt stort.

KarriereStart.no - Temaside Miljøterapeut

KarriereStart.no - Stillingsannonser Miljøterapeut

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Miljøterapeut

Lønnsnivå - Miljøterapeut

Lønn vil variere etter hvor du jobber samt ansiennitet. Gjennomsnittlig årslønn for lignende ansatte i helseforetakene ligger ifølge Statistisk Sentralbyrå på rundt kroner 403 000 (2010).

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner

Adlibris: Norges største bokutvalg. Pensumgaranti og fri frakt for studenter. 20 % rabatt på mengder av pensum! Kjøp her

Lensway:
20 % rabatt på alle linser. Kjøp her 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen:


Annonse:

Start din amerikanske bachelorgrad i Norge

Du fortsatt søke! American College i Moss rett utenfor Oslo er det perfekte stedet å starte for deg som vil studere i USA! Vi gir deg en smidig overgang til det amerikanske utdanningssystemet.

Som student hos oss tar du ett år med fag i Norge, før du fullfører bachelorgraden din ved et universitet i USA. Etter å ha bestått studiet ved American College, er du garantert plass ved et av våre åtte samarbeidsuniversiteter! Du kan også søke fritt på ALLE andre skoler i USA. Les mer, fyll inn kontaktskjema eller søk her. Se film under for å se hvordan det fungerer hos oss: