Hva gjør en oversetter / translatør

Arbeidsoppgavene til en oversetter består av å oversette tekster fra ett språk til et annet. Dette kan være skjønnlitteratur, fagtekster eller annen type tekst.

Arbeidet er mer komplisert enn kun den direkte oversettelsen av teksten man arbeider med. Det stilles store krav til nøyaktighet, og evne til å kunne tolke meningen og budskapet i teksten.

Eksempelvis, må man ved oversetting av fagtekster ha en inngående kjennskap til det aktuelle faget, slik at eventuelle mistolkninger ikke oppstår.

Likeledes, må man ved oversetting av skjønnlitteratur ha god kunnskap rundt sjangeren boken er skrevet i, språktonen og stilen til den aktuelle forfatteren. 

Bare statsautoriserte translatører har rett til å bekrefte sine oversettelser med det offisielle translatørstemplet. Autorisasjonsordningen skal være en garanti for at en oversettelse som er utført av en statsautorisert translatør, gjengir utgangstekstens innhold korrekt.

Oppdragsgiveren har sjelden selv den nødvendige språklige kompetanse for å vurdere oversettelsens kvalitet. Den som leser oversettelsen, vil på sin side vanligvis ikke kunne gå tilbake til utgangsteksten for å kontrollere innholdet.

Vedkommende bruker oversettelsen som en originaltekst. Hvis en oversettelse er unøyaktig og dette fører til tap for oppdragsgiveren, kan oversetteren gjøres økonomisk ansvarlig.

 

Personlige egenskaper - Oversetter / Translatør

Det er selvfølgelig en forutsetning at man er flytende innen de to språkene man oversetter mellom.

Det er også viktig at man har en god språkforståelse, og har evne til å lese betydningen av tekster i tillegg til den ordrette oversettelsen. Under dette, inngår en generell forståelse av kulturen og landet de aktuelle språkene kommer fra.

Man bør også kunne takle arbeid under hardt tidspress, da dette er veldig vanlig i bransjen. 

 

Utdanning / kompetansekrav - Oversetter / Translatør

Det finnes ikke mange utdanninger som er direkte knyttet til oversettingsyrket., men oversettere har ofte høyere utdanning innen ett eller flere språk.

NHH har ansvar for translatøreksamen som gir tittelen statsautorisert translatør.

Les mer om studiemuligheter for yrket Oversetter / Translatør:

 

Jobbmuligheter - Oversetter / Translatør

Oversettere har mulighet for å jobbe i både offentlig og privat sektor, blant annet innen TV- eller andre medieselskap, eller eksempelvis rettsvesenet, olje- og gassindustrien, internasjonale selskaper, reklamebyråer eller oversettelsesbyråer.

De fleste oversettere er selvstendig næringsdrivende, som jobber frilans med prosjekter fra en eller flere oppdragsgivere.

Dersom man har oversettingskompetanse utenom de største verdensspråkene, kan dette være en stor fordel siden det er stor etterspørsel etter disse. Eksempelvis kan det være urdu, somali, hindu og andre språk fra innvandrergrupper i Norge. 

Les mer om jobbmuligheter for yrket Oversetter / Translatør:

 

Lønnsnivå - Oversetter / Translatør

Generelt sett tjener man mer i det private næringslivet enn i det offentlige.

Lønn vil variere stort ut i fra mengde oppdrag, hvilket språk man har kompetanse i og etterspørsel.

 

Mer informasjon / linker

  • Statsautoriserte translatørers forening (STF) - medlemmer må ha bestått en krevende eksamen ved NHH, den såkalte «autorisasjonsprøven i oversettelse», tidligere «translatøreksamen», eller ha fått bevilling på grunnlag av tilsvarende kompetanse fra utlandet: www.translatorportalen.com
  • Norsk Oversetterforening (NO) - har til formål å samle norske skjønnlitterære oversettere, arbeide for å høyne kvaliteten på norske skjønnlitterære oversettelser, ivareta kunstnergruppens faglige og økonomiske fellesinteresser, og så langt som mulig også bistå og gi råd til enkeltoversettere: www.oversetterforeningen.no
  • Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) - sikrer forfattere og oversetteres faglige og økonomiske interesser gjennom forhandlinger av avtaler og kontrakter med forlag og andre offentlige og private institusjone: www.nffo.no
  • Akademikerne - en arbeidstakerorganisasjon for personer med utdannelse på masternivå eller tilsvarende: www.akademikerne.no