Hva gjør en kultursekretær

Kultursekretæren utfører enklere saksbehandling innen offentlig administrasjon etter gitte retningslinjer. Arbeidsoppgavene som utføres krever større grad av innsikt og forståelse enn arbeidsoppgavene som utføres av kontorpersonale.

Arbeidsoppgaver kan være å:

  • Være sekretær for kommunale nemnder og utvalg og sørge for at alle opplysninger om saker som skal behandles blir skaffet til veie.
  • Utvise selvstendig avveining/skjønn i enkeltsaker etter klart regelverk.
  • Tilrettelegge rutiner i arbeidet i forhold til regelverket.
  • Foreta kvalitetskontroll av eget arbeid, ha kontakt med organisasjoner og overvåke at lønnsavtaler overholdes.

Utdanning / kompetansekrav - Kultursekretær

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Kultursekretær


Jobbmuligheter - Kultursekretær

 

KarriereStart.no - Temaside Kultursekretær

KarriereStart.no - Stillingsannonser Kultursekretær

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Kultursekretær

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner