Hva gjør en matematiker

Matematikk er læren om måling, egenskaper og relasjoner av mengder og sett, med tall og symboler. Matematikere bruker matematisk teori, beregning, algoritmer og teknologi til å løse både økonomiske, vitenskapelige og tekniske problemer innenfor ulike områder. Man kan dele matematikerfaget i to klasser: teoretisk matematikk og anvendt matematikk.


Teoretiske matematikere sikter på å fremme nye matematiske formler og finne nye relasjoner mellom allerede etablerte prinsipper i matematikk.
Matematikere innenfor den anvendte klassen benytter seg av prinsipper og teorier for å løse ulike matematiske problemer man møter i dagliglivet. Det kan for eksempel være innenfor økonomi, ingeniørfag, medisin og samfunnsfag. Anvendt matematikk handler om å gjøre om problemer til matematiske variabler, for deretter å løse disse.


Arbeidsoppgaver kan innebære:
- Bruke matematiske teorier og teknikker til løsning av praktiske problemer i næringslivet, ingeniørfag, realfag eller andre felt.
- Utvikle beregningsmetoder for å løse problemer innenfor ulike bedrifter og bransjer
- Vedlikeholde kunnskap på feltet ved å lese fagtidsskrifter, snakke med andre matematikere, og delta på faglige konferanser.
- Utfør beregninger og anvende metoder for numerisk analyse av data.
- Utvikle matematiske eller statistiske modeller av fenomener som skal brukes for analyse.
- Sett sammen sett av forutsetninger og utforske konsekvensene av hvert sett.
-  Se på forholdet av mengder, størrelser og former gjennom bruk av tall og symboler.
- Utvikle nye prinsipper og nye relasjoner mellom eksisterende matematiske prinsipper for å fremme matematisk vitenskap.
- Gjennomføre undersøkelser for å utvide matematisk kunnskap i tradisjonelle områder.
- Undervise


Personlige egenskaper - Matematiker

En matematiker må ha svært gode regneferdigheter, og evne å resonnere kritisk. Du må også være nøyaktig og kunne tenke logisk. Du må også ha gode kommunikasjonsevner og klare å presentere og forklare kompleks informasjon på en mået som er forståelig for de som ikke innehar din matematiske kompetanse.
Datakunnskaper er spesielt relevant for matematikere, fordi de fleste kompliserte matematiske beregninger og mye matematisk modellering er gjort på en datamaskin.

LES OGSÅ: Første kvinne som vinner Abelprisen

Utdanning / kompetansekrav - Matematiker

Du kan ta bachelor i matematikk ved en rekke utdanningsinstitusjoner i Norge. Det er også mulig å bygge på bachelorgraden med en mastergrad, og eventuelt videreutdannes med en doktorgrad. Det kreves generell studiekompetanse, i tillegg til fagkombinasjon : R1/(S1+S2) og enten (R1+R2) eller FYS(1+2) eller KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2).

Studievalg.no - Relaterte studier til Matematiker


Jobbmuligheter - Matematiker

Matematikere er meget etterspurte i arbeidsmarkedet. Hvilke arbeidsområder som er mest aktuelle, avhenger av hvilken fordypning du har valgt. Noen muligheter er ingeniør- og teknologibedrifter, oljeindustri, mediebedrifter, forvaltning, undervisning, kartlegging, miljøovervåkning, mobilkommunikasjon, multimedieanvendelse, forsikring, bank og finans, IT, energi, bioteknologi, medisinsk forskning, legemiddelindustri og sykehus.


KarriereStart.no - Temaside Matematiker

KarriereStart.no - Stillingsannonser Matematiker

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Matematiker

Lønnsnivå - Matematiker

Lønnsnivå vil være avhengig av utdanningsnivå, samt hvilken sektor du arbeider i. En nyutdannet med bachelorgrad vil ligge på en gjennomsnittlig årslønn på mellom 330 000 og 410 000 kroner, mens en matematiker med mastergrad vil komme opp i mellom 450 000 og 500 000 kroner.

Mer informasjon / linker

Norsk matematisk forening (http://matematikkforeningen.no/)
Matematikksenteret (http://www.matematikksenteret.no/)

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner