Hva gjør en Operasjonssykepleier

Som operasjonssykepleier er du autorisert sykepleier med videreutdanning eller mastergrad i operasjonssykepleie. Da har du spesialisert sykepleierkompetanse innen kirurgi, hygiene og omsorg.

Operasjonssykepleieren har ansvar for å tilrettelegge for trygg gjennomføring og assistanse ved kirurgiske inngrep og undersøkelser. Operasjonssykepleieren er en del av det kirurgiske teamet, og bistår og samhandler med kirurger og annet helsepersonell.

Vanlige arbeidsoppgaver for operasjonssykepleieren:

  • ansvar for hygiene, infeksjonsforebygging og lignende
  • klargjøring av kirurgiske instrumenter og annet utstyr
  • ansvar for leiring, det vil si hvordan pasienten legges på operasjonsbordet
  • pasientkommunikasjon

Operasjonssykepleieren identifiserer, planlegger, utøver og dokumenterer operasjonssykepleien ut i fra et helhetlig menneskesyn og har fokus på pasientens beste. Pasientens individuelle behov ved planlagte eller akutte kirurgiske inngrep, behandling eller undersøkelser er operasjonssykepleierens ansvar. En viktig oppgave er å ivareta pasientenes rett til medvirkning samt å dokumentere operasjonssykepleien.

Operasjonssykepleiere er en av flere typer spesialsykepleiere som jobber i helsesektoren.

 

Personlige egenskaper - Operasjonssykepleier

Som operasjonssykepleier må du ha evne til å kommunisere godt med pasientene både verbalt og non-verbalt. Siden du jobber tett sammen med annet helsepersonell er gode samarbeidsegenskaper viktig. Du bør kunne formidle et budskap på en klar, korrekt og effektiv måte.


I krisesituasjoner må operasjonssykepleieren hav evne til å beholde roen og handle raskt og korrekt .

 

Utdanning / kompetansekrav - Operasjonssykepleier

For å utdanne deg til å bli operasjonssykepleier, må du være autorisert sykepleier i Norge og ha minst to års praksis som sykepleier etter autorisasjon.

Dersom du ønsker å utdanne deg til å bli operasjonssykepleier, har studievalg.no oversikt over hvilke skoler som tilbyr denne utdanningen.

Studievalg.no - Se oversikten her

Jobbmuligheter - Operasjonssykepleier

Operasjonssykepleiere jobber på mange ulike arenaer, men det vanligste er innenfor spesialisthelsetjenesten - i operasjonsavdelinger, på kirurgiske og gynekologiske behandlingsenheter, på dagkirurgiske enheter og poliklinikker, på akuttmottak og skadestuer og i sterilsentraler og hygieneavdelinger.

Du kan også jobbe i katastrofe- og beredskapsteam, internasjonalt hjelpearbeid, offshore, ved private klinikker og legesentre eller på legevakt. En del underviser på universitet, høgskole eller i videregående skole. 

KarriereStart.no - Temaside Operasjonssykepleier

KarriereStart.no - Stillingsannonser Operasjonssykepleier

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Operasjonssykepleier

Lønnsnivå - Operasjonssykepleier

SSB har en liste over lønnsnivå i ulike sektorer. Se oversikten her.

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner