Hva gjør en Bilmekaniker

En bilmekaniker for lette kjøretøy reparerer og vedlikeholder biler. 

De viktigste arbeidsoppgavene for en bilmekaniker på lette kjøretøy er å søke, finne og utbedre feil på kjøretøyets mekaniske, elektriske og elektroniske systemer. Dette arbeidet utføres på både eldre og nyere kjøretøy.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • søke etter feil for å finne ut hva som er galt
  • gjennomføre service og vedlikehold av kjøretøy
  • utføre reparasjoner og skifte deler

Bilmekanikeren for lette kjøretøy anslår også kostnader i forbindelse med et arbeid som skal utføres. Bilmekanikere har mye direkte kontakt med kundene, og en viktig del av arbeidshverdagen handler om å kommunisere godt med disse. Bilmekanikeren for lette kjøretøy har gjerne mye kontakt med personer som ikke kan så mye om bil, og det er viktig å kommunisere godt og vise forståelse for dette.

I arbeidet brukes forskjellige verktøy, utstyr og instrumenter, for å innhente informasjon og kunnskap om hvert enkelt kjøretøy. Bilmekanikeren skal tolke de opplysningene han eller hun finner frem til og foreslå arbeid basert på dette.

Faget er i stadig utvikling og man spesialiserer seg ofte på ett eller flere områder. Dette kan være for eksempel motor, motorstyring eller påbygg.


Som bilmekaniker bør du være interessert i motorer, mekanikk og elektronikk på lette kjøretøy. Du må like å arbeide med hendene og ha forståelse for praktiske løsninger. På et verksted jobber du i tett samarbeid med andre, men du må også kunne jobbe selvstendig. Det er viktig at alt arbeid utføres på en nøyaktig måte.

Utdanning / kompetansekrav - Bilmekaniker


Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig, hvorav to år består av opplæring i bedrift.
 

Jobbmuligheter - Bilmekaniker

KarriereStart.no - Temaside Bilmekaniker

KarriereStart.no - Stillingsannonser Bilmekaniker

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Bilmekaniker

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner