(StudentTorget.no):

Slik finner du frem til det yrket som passer for deg!


•Finn ut av hva du ønsker å jobbe med og som du har egenskaper til å få til.

Bruk gjerne interessetestene til NAV for å avdekke din behov.

•Bruk disse egenskapene i din søken etter jobber/yrker.


•Du har søkt deg frem aktuelle jobb/yrkesalternativer. Ta kontakt med mennesker som jobber i disse yrke for å få utfyllende informasjon


•Evaluering. Sett opp de positive og negative sidene ved disse yrkene. Vurder dette opp mot hva som er mest viktig for deg.
Får du jobben som er relatert til din utdanning?

•Veien til drømmejobben er ofte kronglete og svært mange opplever å starte i andre typer jobber enn hva som er ønskesituasjonen. Da dreier det seg om å gjøre en best mulig innsats der du er. Da har du gode referanser når du skal søke jobb senere, og folk som gjør en god jobb blir lagt merke til.

•Regn med å skifte jobb og yrke flere ganger i løpet av din karriere.