(StudentTorget.no):

Konsernsjef i Adecco, Anders, Øwre-Johnsen, har gått fra å være en flittig student ved Norges Handelshøgskole (NHH) til å bli en dyktig leder i Adecco.

Øwre-Johnsen var en målbevisst student og jobbet hardt for å nå sine karrieremål.

Under eksamensperioden ved Norges Handelshøgskole (NHH) ble døgnet for kort, derfor tok Øwre-Johansen turen til biblioteket for å finne bøker om søvnforsking og fant frem forskningsartikler som fortalte at fem timers søvn var forsvarlig. Øwre-Johnsen leste til klokka to på natten og stod opp igjen klokka sju for en ny leseøkt.

Hardt arbeid og en innstilling om at alt er mulig, har ført han ditt han er i dag. Nå jakter han på "Konsernsjefen", en heldig student som får prøve konsernsjefsstolen og lede Adecco i hele august.

En god leder for Øwre-Johnsen må ha bred erfaring og kompetanse utenfor studiene, det er ikke bare viktig, men avgjørende om du ønsker lederjobb.

ANDERS ØWRE-JOHNSENS KARRIERETIPS:


 1. Alt er mulig! Du vil alltid møte personer eller situasjoner som virker håpløse, men tenk at alt er mulig.
   
 2. Gjør en innsats! Det krever mye jobb. Du må legge ned innsats, og du må legge inn en innsats på flere områder og arenaer, på den formelle arenaen og den uformelle arenaen.
   
 3. Nysgjerrighet. 
Velg en retning som du trives med, og som du er oppriktig nysgjerrig og interessert i, fordi det er der du har best forutsetninger for å gjøre det bedre enn andre, for å utmerke deg og for å gjøre en forskjell. 

- Når man skal jobbe med ledelse så er det viktig å komplementere den formale kompetansen med livserfaring, arbeidserfaring og realisere seg på andre områder. Det viktigste budskapet for meg er å passe på å tilegne kompetanse på flere arenaer, forteller Øwre-Johnsen til StudentTorget.

LES OGSÅ: Velge utdanning etter interesser eller jobbmuligheter

 

- Lederskap kan ikke læres, men må øves

Lederens aller viktigste jobb, i Anders Øwer-Johnsens øyne, er å bidra til at virksomheten oppnår sine mål. En leder sørger for at virksomhetens ansatte jobber målrettet med de strategiene man har valgt, mot de målene man har satt og med selskapets visjon i siktet.

Å bli en god leder er ikke noe som kan læres i teoriboka, sier konsernsjefen i Adecco.

- Ikke alle kan bli ledere, lederskap er ikke noe som kan læres, men må øves, man kan bli veldig mye dyktigere i å lede. Men det er også noen som er bedre egnet til å lede. Det er ikke alle som skal ha ambisjoner om å utøve ledelse, sier Øwre-Johnsen.

- Når det gjelder ledelse er det ikke bare viktig, men avgjørende at du har andre typer erfaringer enn det formalkompetansen har gitt deg gjennom studiene. Det er like viktig å skaffe seg erfaring gjennom verv, arbeid eller andre sosiale sammenhenger ved side av studiene, sier Øwre-Johnsen.


Det finnes ingen fasitsvar på hvilke personligheter som passer bedre enn andre til å lede. Lederskap er situasjonsavhengig og betinget av hvem du skal lede og i hvilken situasjon lederskap foregår, forteller Øwre-Johnsen, skal du lykkes som leder har konsernsjefen noen basisegenskaper som må til for å bli en god leder.

- En god leder for meg er en person som klarer å engasjere sine ansatte, som evner å nå mål igjennom andre og tegne en visjon og et hårete mål som de ansatte blir engasjert til å følge. En god leder lytter og kan se hvordan hver enkelt av skal motiveres og påvirkes for å prestere sitt beste. Du bør ha en god evne til å sette deg inn i andres situasjon, og være nysgjerrig på hva som trigger energien i andre mennesker hvis du skal lykkes med lederskap. 

Arroganse, liten interesse for de rundt seg, opptatt av egne prestasjoner og mangelfull selvinnsikt er egenskaper som passer dårlig for en leder, forteller Konsernsjefen.

LES OGSÅ: Skal du ta opp fag fra videregående?

 

Ta et godt karrièrevalg

En del av Øwre-Johnsens foredrag på BI handlet om hvordan man kan ta gode karrierevalg. 


- Et godt karrierevalg er å velge noe du brenner for, noe du syntes er et spennende tema, en retning som du syntes er interessant, for det er innenfor det området du sannsynligvis har størst forutsetting for å prestere i forhold til andre. Det er mye mer motiverende å jobbe med noe som er spennende og interessant enn noe som kanskje virker smart å ta, men ikke er så interessant.

- Hvordan bygger du opp en karriere?

- Du bygger opp karrieren din ved å tilegne deg ny kompetanse, ved å hele tiden være sulten på å lære noe nytt og hele tiden tenke at du er nødt til å være litt bedre i morgen enn du er i dag. Ved å prøve å prestere ditt beste i hver sammenheng.
 

Norges kuleste sommerjobb:

 

 • Jobben skal gå til en fulltidsstudent ved høyskole eller universitet, som kan jobbe hele august. I juli vil det være anledning til å hospitere i Adecco for å forberede seg til sin tid i sjefsstolen.
   
 • Søknaden starter med en uhøytidelig konsernsjeftest på Adecco sine hjemmesider. Deretter følger en profesjonell og omfattende rekrutteringsprosess. Den vil i seg selv være lærerik.
   
 • Stillingen ble første gang utlyst i fjor, og ble en kjempesuksess. Over 2.300 studenter fra hele landet søkte.
   
 • Arbeidsoppgaver: Lede driftsmøter, følge opp operativ drift og toppledelsen i selskapet. Planlegge og lede nasjonalt toppledermøte, forberede budsjettforhandlinger, evaluere høstens markedsplan, evaluere og planlegge en salgskampanje.
   
 • Vilkår: Lønna er på 100.000 kroner. Jobben etterfølges av seks måneders mentorordning med konsernsjef Anders Øwre-Johnsen. Alle reiseutgifter dekkes, samt hotell/bolig ved mer enn 1,5 times reisevei fra hovedkontoret i Oslo.
   
 • Søknadsfrist er 31. mars.