(StudentTorget.no):

Fram mot 2020 er det spesielt tre yrkesretninger som det trengs mye kompetanse innenfor, det er realfag, helsetjenester og lærere. 

- Velger du en av disse yrkesretningene, da stiller du sterkt nærmest uansett, sier seniorrådgiver i NAV, Johannes Sørbø til Dine penger.

Innenfor læreryrket er gjennomsnittsalderen høy, og det trengs sårt flere. Spesielt er det mangel på realfagslærere. Når det kommer til helsetjenester ser vi at vi må ty til arbeidsinnvandring for å få nok folk. Svenske og fillipinske sykepleiere og hjelpepleiere begynner å bli mer og mer vanlig på norske sykehus og aldershjem.Befolkningen blir stadig eldre og med dagens økonomi kjøper vi også flere helsetjenester enn det det offentlige er villige til å gi oss, dette fører også til større etterspørsel. 

DE MEST POPULÆRE STUDIENE 2011

 

1. Samfunn: 14 511
2. Øko. og adm.: 13 255
3. Teknologi: 10 358
4. Lærerutdannelser: 10 028
5. Sykepleier: 8463
6. Jus: 7267
7. Språk: 4613
8. Mediefag: 4083
9. Idrett: 3841
10. Historie: 3186


Kilde: Samorndna opptak

 

Det er det private næringslivet som lokker med de største lønningsposene, men det tror Sørbø at vil forandre seg innenfor noen yrkesretninger. 

- Det er allerede i dag stor mangel på ingeniører og IKT-personell. Arbeidsledigheten er svært lav, og det er stor konkurranse om å få tak i arbeidskraften. Dette bidrar til å presse lønningene opp for denne typen yrker, mener Sørbø. 

LES OGSÅ: Sletter deler av studielånet til lærere

 

De mest populære studiene

Ifølge Samordna opptaks liste over de mest populære studiumene for 2011 var det hverken lærerutdanningen eller sykepleierutdanningen som havnet øverst, selv om det ikke er veldig langt ned til dem. 

Samfunnsfag troner øverst på lista med hele 14 511 søkere. 

Sørbø råder studenter som tar dag innenfor denne retningen og gå for en femårig utdannelse.  

- Det finnes mange forskjellige samfunnsfaglige utdannelser, og man kan jobbe med mye forskjellig. Jeg vil imidlertid anbefale alle som studerer samfunnsrettede fag å ta en femårig mastergrad, sier Johannes Sørbø. 


 

 HER TRENGS ARBEIDSKRAFT FRAMOVER 

 

Yrker Begynnerlønn
Bygg og anlegg 370 000
Fagarbeidere Varierer
Ingeniører 415 000
Jurister Varierer
Leger  464 000
Lærere i grunnskolen
 
335 300
Programutviklere
 
480 000
Realfagslærere 347 000 
Samfunnsvitere, pedagoger og tjenesteytere
 
Stor variasjon 
Sykepleiere  327 000
Tannleger 450 000 - 500 000
Økonomer
 
Begynnerlønn for privat ansatte: 406 000. Begynnerlønn for offentlig ansatte: 430 000.


Kilde: VG Dine penger