(StudentTorget.no):

- Markedsføring er et anvendelig fag og kan brukes i mange ulike bransjer, forteller Rune Bjerke, førsteamanuensis ved Markedshøyskolen.

Bjerke forteller at jobbmulighetene med en bachelorgrad i markedsføring er gode i Norge.

- Ut i fra dagens arbeidssituasjon er mulighetene for en godt betalt jobb med bachelorgrad gode. Det kan være smart å gå ut i arbeidslivet før man eventuelt velger å bygge på en master, anbefaler Bjerke. 


- Du bør være motivert!

Bachelor i Markedsføring går over tre år, og faget omhandler flere funksjoner og mekanismer som anvendes i en markedsføringsprosess. 

HER KAN DU STUDERE MARKEDSFØRING

- Handelshøgskolen BI
(Bachelor og master)
- Markedshøyskolen CK
(Bachelor og master)
- Høgskolen i Ålesund 
(Bachelor og master)
- Høgskolen i Buskerud
- Høgskolen i Hedemark
- Høgskolen i Lillehammer
- Universitetet i Nordland

Ettersom studiet er hardt råder Bjerke kommende studenter til å ha kjennskap til fagets kjerneområder og være motivert. 
 
- Studentene jobber med mange prosjekter, ofte i samarbeid med næringslivet. Vi er opptatt av å styrke kunnskapen fra pensum og ferdighetene med prosjektoppgaver som er knyttet til næringslivet, sier Bjerke.
 
- Vi har nærhet i forhold til evalueringen av studentene, og karakteren fastsettes ikke bare på grunnlag av en eksamen, men på grunnlag av prosjekter som skal være litt likt det vi ser i næringslivet. Oppgavene kan handle om å gjøre en analyse eller utvikle en markedsplan for et konkret produkt eller en tjeneste. Vi inviterer ofte bedrifter til å presentere prosjektet, deretter velger studentene tjenesten eller produktet de vil jobbe med, og lager en plan som leveres inn og vurderes, sier Bjerke, som videre forteller at prosjektene de gir studentene er meget likt måten bedrifter jobber på i næringslivet. 
 
 

Elsker studiet

 
Pia Iversen (25) går sitt siste semester ved Markedshøyskolen. Hun startet med reklame og merkevarebygging som i dag omtales som markedsføringsstudiet. Iversen valgte studiet fordi hun alltid har hatt en interesse for kommunikasjon, markedsføring, reklame og merkevarebygging. Nå ønsker hun en jobb som er markedsorientert.
 
- Da jeg først begynte ved Markedshøyskolen ønsket jeg å jobbe med reklame, men etter at jeg fikk innsikt i de mange aspektene ved markedsføring kan jeg egentlig jobbe med alt som har med markedsføring å gjøre, sier Iversen. 
 
- Jeg elsker studiet, elsker hele skolen og kunne sikkert gått alle løpene som er her, avslutter 25-åringen, før hun løper tilbake på lesesalen for å jobbe med bacheloroppgaven som snart skal leveres.