(StudentTorget.no):

Tidligere har menn som søker seg til veterinær- og dyrepleierutdanning fått tilleggspoeng. Etter en gjennomgang av denne praksisen har Kunnskapsdepartementet kommet frem til at dette ikke er i tråd med likestillingsregelverket. Derfor blir det ikke gitt tilleggspoeng ved disse studiene ved opptaket til høyere utdanning sommeren 2017.


– Jeg har undersøkt om det er mulighet for å kunne gi tilleggspoeng også ved opptaket denne sommeren, men dessverre er det ikke mulig innenfor gjeldende regelverk, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

I den nye likestillings- og diskrimineringsloven foreslår regjeringen en kjønnsnøytral bestemmelse om positiv særbehandling, slik at det blir lik adgang til positiv særbehandling av kvinner og menn.

Dersom den foreslåtte bestemmelsen blir vedtatt av Stortinget, vil loven åpne for positiv særbehandling av både menn og kvinner. Dette innebærer at det kan være adgang til å gi tilleggspoeng for både kvinner og menn på enkelte studier, hvis tilleggspoeng er et egnet virkemiddel for å fremme likestilling, og de øvrige kravene i diskrimineringslovgivningen er oppfylt.


Regjeringen vil også følge opp Stortingets anmodning om å utrede tilleggspoeng til det underrepresenterte kjønn.

– Vi setter i gang en slik utredning nå for å finne ut om det skal gis tilleggspoeng til menn ved opptak til utdanninger med svært skjev kjønnsbalanse fra opptaket sommeren 2018. Da vil vi igjen vurdere veterinær- og dyrepleierutdanningen, sier Røe Isaksen.

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet