Kan du fortelle litt om hvordan studieforløpet ser ut?

Det er bygd opp etter kunnskapsområder, som skal være tilnærmet likt det som man møter ute i barnehagen.

Man følger en rammeplan for barnehagene, når man kommer ut i jobb, så bygges studiet opp på de forskjellige fagområdene man møter i barnehagen.

En av tingene man begynner med, handler for eksempel om barns utvikling, lek og læring, som gir en grunnleggende forståelse for synet på barn, hvordan man møter barn, og hvordan barn både leker og utvikler seg.

Dette bygges det videre på i kunnskapsområder som språkutvikling, hvilken plass barn har i samfunnet og sånne ting.

Så det er delt inn i kunnskapsområder, som man gjør seg ferdig med år for år.

 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Jeg tror det kommer an på hvordan man ser det.

Mange studenter jeg har snakket med, føler at språk, tekst og matematikk kan være et av de mest vanskelige kunnskapsområdene, fordi det er veldig systematisk lagt opp, og krever at man setter seg godt inn i ting.

Jeg føler nok at det som for min del har vært mest krevende – men også mest givende – har vært de fagene som har handlet mye om pedagogikk. Det krever mye av deg som person, fordi du må reflektere på en annen og mer bevisst måte.

For min egen del, har det vært de kunnskapsområdene jeg har trivdes best med, men som også har gjort at jeg har lagt lista høyere for hva jeg ønsket å sette meg inn i og reflektere rundt.

Hva man syns er vanskelig, handler nok om hvilke interessefelt man har, og hva man har anlegg for og hvordan man tilegner seg kunnskap. Det handler mye om hva du er interessert i og motivert for å gjøre.


 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha, før man begynner på barnehagelærer?

Min erfaring er at har de som har jobbet i barnehage eller med mennesker generelt, har lettere for å henge teori på praksis.

Men man trenger ikke noen særlige forkunnskaper. Eller, jeg opplever ikke at man nødvendigvis trenger noen forkunnskaper.

Vi skriver en del akademiske tekster og skal gjennom en del ting på et høyere nivå enn på videregående, så man bør være interessert i å sette seg inn i fagstoff, litteratur og å jobbe med barn.

Det er klart at har du litt erfaring, så blir det jo lettere i noen sammenhenger. Men det er ikke noe krav om forkunnskaper, og mange kommer rett fra videregående og gjør det veldig bra.

Teori er like viktig som praksis, så de som er vant med å henge med på videregående, henger nok med på dette studiet også.

Men man får oppfølging og høgskolen har et studieverksted, dersom man syns akademisk skriving er vanskelig.

 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Jeg er over gjennomsnittet interessert, så jeg bruker nok mer tid enn de fleste.

Så handler det jo litt om hvilke mål du setter deg og hvilke ambisjoner du har for vitnemålet.

Jeg bruker nok ganske mye tid på å lese og sette meg inn i ting, så er jeg også aktiv både i linjeforeningen og har andre verv.

Jeg vil tro folk leser sånn passe mye.


 

Hvor «krevende vs. sosialt» oppfattes studiet?

Pedagogikk er et fag der du ikke alltid har et gitt svar. Så det er ikke nødvendigvis et puggefag.

Men vi skal jo følge barns utvikling, så det er ganske krevende, hvis man er faglig engasjert. Man kan bruke mye tid på å reflektere og diskutere med andre i grupper eller i klasserommet, fordi det ikke alltid bare er ett svar på de problemstillingene vi jobber med.

Når det er sagt, skulle jeg nok ønske at man stilte enda strengere krav til studentene, det må jeg si.

 

Hva skulle du ønske at du visste før du startet på studiet?

Man må være ganske selvstendig, når man begynner på studiet, og man må ha evne til å finne frem selv og ta litt styring.

Men det er ikke sånn at jeg ser tilbake og tenker at det skulle jeg gjerne visst noe om, før jeg begynte.

Samtidig, satte jeg meg godt inn i barnehagelærerstudiet før jeg begynte på det, så det kan jo hende at jeg bare var godt forberedt.

 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres

Vi skal ha minst hundre dager med praksis i løpet av tre år.

Dette begynner vi med allerede i første klasse, så man møter profesjonen og barnehagelæreryrket ganske tidlig. Man får veiledning når man er i praksis, både av den som følger deg i praksisen og fra høgskolen.

Man er gjerne 2 stykker på hver praksis, og målet er å følge alle typer barnegrupper i løpet av årene i praksis, både de minste barna på 1-2 år, og de som skal begynne på skolen til høsten.

Flesteparten er utplassert i Oslo og Akershus. Det kan være en utfordring å få nok praksisplasser, så man må belage seg å måtte reise litt, men det er først og fremst i Oslo og Akershus man har praksis.

Praksisen er sammenhengende, slik at man f. eks er i praksis i en treukers-periode.

Samtidig, har vi såkalte «innedager», hvor man kommer inn igjen på høgskolen i praksisperioden, for å diskutere utfordringer man har møtt på, ting man lurer på, osv.

Før hver eksamen, har man noen arbeidskrav for å sikre at du har fått med deg det du skal. Der får man godkjent/ikke godkjent, og hvis man får sistnevnte, får man tilbakemelding på hva man må bli bedre på.

Eksamen og gruppearbeid har jeg opplevd som variert.

Vi har både skoleeksamen, semestereksamen og hjemmeeksamen. Vi har også ordinære muntlige eksamener, som for eksempel kan gå ut på å sette opp en teaterforestilling for barn, lage noen bilder og så videre.

Så kan jo også eksamensform variere litt, med hvilke kunnskapsområder det er snakk om og hvilke fordypninger man tar.


 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Ja, det gjør det.

Høgskolen har avtaler med forskjellige andre institusjoner ute i verden. Og det blir jo kanskje viktigere og viktigere med utviklingen i verden i dag.

De landene jeg har hørt mye om, er USA og Kina, dessuten er det muligheter for å reise ut til land i Mellom-Amerika, også.

 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Det kommer jo litt an på hvor lett man lærer ting, og hvor mye fokus man ønsker å ha på studiet.

Men mange blir jo nødt til å jobbe ved siden av, for å spe på økonomien, men lett vil jeg ikke si det er, selv om det selvsagt går an.

Hvis man vil ha noe faglig relevant, er det mange som har tatt helgejobber innen f. eks rehabilitering. Det er litt vanskeligere å få jobb i barnehage, fordi man studerer på dagtid, men det finnes mange gode muligheter for å være vikarer rundt om i bydelene.

 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere barnehagelærer?

Engasjer dere!

Bli med i en forening, enten det er en sosial eller faglig forening. Ta del i studentdemokratiet og bruk studentforeningene, for du blir kjent med så utrolig mange.

Noe av det beste med barnehagelærerstudiet, er at du føler deg hjemme i gangene og er på hils med mange.

Det at du trives i hverdagen, gjør også at du leser bedre og får en annen type motivasjon til å studere.

Så det å engasjere seg, er lurt for det sosiale, og for å få nye venner.


 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Givende, morsomt og viktig!

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Øl og vin

Hvor reiser man i sommerferien? Hjem til mor og far

Hva ser man på TV? Netflix

Hva trener man? Jobber i barnehage!

Hva gjør man på fredagskvelden? På studentpuben, såklart!

Hvem er man i vennegjengen? Den seriøse