(StudentTorget.no):

I år har hele 94.101 personer fått tilbud om studieplass til høsten 2017 via Samordna opptak. Det er en økning på 2,5 prosent fra i fjor.

Av 134.330 søkere er 117.488 kvalifisert for minst ett studium, melder Samordna opptak onsdag. 59 prosent av disse har fått tilbud om plass på førstevalget sitt.

I likhet med i fjor er det medisinstudiet i Oslo, med oppstart fra høsten, som har landets høyeste opptakskrav. Her må søkerne ha minst 68,5 karakterpoeng for å komme inn på den ordinære kvoten. I fjor var kravet 68,3 karakterpoeng.

For søkere med førstegangsvitnemål, som er opp til 21 år gamle, er det studiet i nanoteknologi ved NTNU som har det høyeste opptakskravet. Her må man ha 61 karakterpoeng. Det er 0,7 karakterpoeng lavere enn i fjor.

Målt i antall søkere på førstevalg er det jusstudiet ved Universitetet i Oslo som er det mest populære studiet. Her er opptakskravet minst 61,3 poeng på ordinærkvoten, og 54,2 poeng på førstegangskvoten. Studiet har også landets lengste venteliste med hele 2579 kandidater.


Her er de 20 studiene som hadde høyest poengrense ved hovedopptaket:

Lærested Studienavn Ordinærkvote
1 UiO Medisin, Oslo, profesjonsstudium, høst 68,5
2 UiO Medisin, Oslo, profesjonsstudium, vår 67,5
3 NTNU Medisin 66,9
4 UiB Medisin 66,4
5 UiT Medisin 66,2
6 UiO Psykologi, Oslo, profesjonsstudium, høst 66,1
7 UiO Odontologi 65,3
8 UiB Odontologi 64,5
9 UiT Odontologi 64,3
10 UiO Psykologi, Oslo, profesjonsstudium, vår 64,3
11 NTNU Industriell økonomi og teknologiledelse 64
12 NTNU Psykologi, profesjonsstudium 63,6
13 UiB Psykologi, profesjonsstudium 63,6
14 NMBU Veterinærstudiet 62,1
15 UiO Informatikk: digital økonomi og ledelse 62,1
16 NTNU Nanoteknologi 62
17 HiOA Økonomi og ledelse 61,6
18 UiO Rettsvitenskap (jus), Oslo, master, høst 61,3
19 HiOA Økonomi og ledelse, deltid 61,1
20 NTNU Kybernetikk og robotikk 60,3

(Kilde: Samordna opptak)

Klikk her for å se alle studier i Norge