Kan du fortelle litt om hvordan studieforløpet ser ut?

På UiA, har man mulighet til å søke 5-årig og 2-årig Indøk.

Studenter har en eller annen form for bachelorgrad i ingeniørfag, hvor flesteparten til nå har vært interne fra UiA studiene: Fornybar Energi, Mekatronikk, Bygg, Elektro og Data.

Det virker som det i senere tid har kommet stadig større andel eksterne studenter, noe som oppleves som svært positivt for klassemiljø og fordi det gir flere synspunkter fra medstudentene.

Selve Indøken består av faste fag 1. og 2. semester. I 3. semester, er det flere valgfag, inkludert mulighet for internships i ledende teknologibedrifter her på Sørlandet.

Internshipet har en egen opptaksprosedyre og et begrenset antall plasser. Det er første året det gjennomføres, så vi håper at det blir flere plasser i årene som kommer.

Alle fag er 7,5 studiepoeng, og internshipet er 15.

 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

«Prosjekterings- og engineeringsledelse», samt «Industrielle anskaffelser og Kontraktsledelse», oppleves begge ekstra krevende grunnet omfattende gruppeoppgaver.

Samtidig, har oppgavene konkrete problemstillinger fra arbeidslivet, med kontaktpersoner/veiledere i relevante bedrifter.

Det kan tenkes at internshipet vil kreve mye arbeid, men i skrivende stund har det nettopp begynt. Det er liten tvil om at det vil være svært mye å lære.


 

Hvilke forkunnskaper (f.eks fag fra videregående eller erfaringer) kan være verdifulle å ha, før man begynner på indøk?

En bør være strukturert og like å jobbe i grupper.

Jobber man jevnt, får man igjen for det.

Det skader heller ikke å kunne det å snakke i en forsamling eller å argumentere for sine synspunkter, da det er mange andre som har gode innspill og vil fremme de.

 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Dette er selvfølgelig noe individuelt, men bruker du i området hva som kreves av 30 studiepoeng (37,5t/uke), så er du ganske nær realiteten, heller litt over enn litt under.

40-45t/uke vil heller ikke være unormalt.

 

Hvor «krevende vs. sosialt» oppfattes studiet?

Studiet oppfattes mer sosialt på grunn av mye arbeid i grupper.

Krevende kan være passe beskrivende, da det i perioder er stort arbeidspress med mange innleveringer.

Melder du deg inn i styret til Karrieredagen UiA, som drives av indøkere, vil det være fulle dager deler av året. Karrieredagen UiA er det største studentdrevne arrangementet på UiA, med over 2000 deltakere og omtrent 70 bedrifter som står på stand.

 

Hva skulle du ønske at du visste før du startet på studiet?

Her kommer jeg ikke på noe, men det å kunne ta ting som det kommer og aktivt søke informasjon vil en alltid få bruk for.


 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres

Flere av fagene har muntlig eksamen.

Noen fag er basert på innleveringer (individuelle og gruppe) og noen skriftlig eksamen.

 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Man kan utveksle til flere spennende steder og høyt anerkjente universiteter.

Personlig, drar jeg til Technical University of Munchen (School of Management) dette semesteret.

Flere i klassen har valgt å dra til California State University Northridge. Australia, Sør-Afrika og Østerrike er også land man kan utveksle til.

I tillegg, kan man få plass på flere andre universiteter som Handelshøyskolen har avtale med.

 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Det går an å ha deltidsjobb på siden av, det er det flere i klassen som har, men det krever sitt i forhold til planlegging av gruppearbeid og struktur i hverdagen.

 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere indøk?

Du må ville litt ekstra, og like å arbeide i grupper.

Dersom det er motiverende å arbeide med ekte oppgaver fra bedrifter eller oppgaver knyttet til arbeidslivet, så vil du trives.

Det arbeides kontinuerlig for å forbedre studiet, og det merkes.

Bli med i studentforeninger og gjør en forskjell, det er både gøy og lærerikt!


 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Tverrfaglig. Ettertraktet. Samarbeid.

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Øl

Hvor reiser man i sommerferien? Interrail (evt. seiltur)

Hva ser man på TV? Ser ikke på TV (evt. andre serier)

Hva trener man? Friluft (evt. kondisjon eller løping)

Hva gjør man på fredagskvelden? På studentpuben, såklart!

Hvem er man i vennegjengen? Den hjelpsomme