Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

Bachelorprogrammet i biovitenskap er nytt for året, så det er et helt annet forløp enn det jeg selv har vært igjennom.

Men jeg vet litt om det likevel:

Første semester starter med celle- og molekylærbiologi, innføring i beregningsmodeller og innføring i kjemi.

Andre semester omfatter fysiologi, biokjemi og fysikk.

Tredje semester fortsetter med evolusjon og genetikk, biologisk mangfold og innføring i statistikk.

De tre siste semestrene kan man fylle med fordypningsemner, frie emner, utveksling og/eller bacheloroppgave.

 

Mitt Studie

Navn: Solveig Bua Løken

Alder: 25

Fra: Moss

Studerer: Master i biodiversitet og systematikk, ved Universitetet i Oslo

 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Statistikk er nok det faget flest studenter opplever som frustrerende.

Her er det veldig mye nytt på en gang, noe som kan føles litt overveldende, men heldigvis lærer man veldig mye av det og det går alltid bra til slutt!

 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha før man begynner på biovitenskap?

For å komme inn på bachelorprogrammet i biovitenskap på Universitetet i Oslo, behøver man realfagskompetanse.

Det er en fordel å ha hatt biologi og noe kjemi på videregående, men er man motivert nok, kommer man seg gjennom uten det. (Det klarte jeg!)

 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Det varierer veldig mye.

Noen er effektive og får gjort mye på kort tid, andre behøver å sitte lange kvelder for å komme seg gjennom pensum.

Min innstilling har vært å se på studiet som en vanlig jobb: Jeg arbeider 8 timer om dagen.

I eksamensperiodene, kan det bli mer enn det, men heldigvis er det mange hyggelige medstudenter som man kan kollokviere med – da er det lettere å komme styrka gjennom lange dager på Blindern.


 

Hvor «krevende vs. sosialt» oppfattes studiet?

Biologi er et krevende studium med mye laboratoriearbeid, flere innleveringer og ofte deleksamener i løpet av semesteret.

Likevel, oppleves studiet som veldig sosialt.

Mange av fagene vi er gjennom krever bred forståelse, og for meg har det vært viktig å diskutere mye muntlig med medstudenter. Når man har en god kollokviegruppe, kan man arbeide sammen om de vanskelige delene av pensum, samtidig som man kan ha noen sosiale avsporinger innimellom.

I tillegg, har vi et veldig aktivt fagutvalg på instituttet, som arrangerer turer, frokoster, foredrag og fester.

Også er vi jo ofte i den beryktede RF-kjellern på fredagskveldene da.

 

Hva skulle du ønske at du visste før du startet på studiet?

At det er nødvendig å kunne litt matematikk og kjemi, for å forstå biologien godt. «Jeg begynte ikke på biologi for å fordype meg i matte og kjemi!», tenker mange førsteårsstudenter.

Det kan føles litt håpløst at man må gjennom innføringsemner i de andre realfagene, i starten av bachelorgraden, men en bred realfagskompetanse i bunn gir virkelig verdifull kunnskap om man vil bli en god biolog.


 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres

De fleste fagene på biologi involverer både forelesninger, seminarer med gruppearbeid, laboratoriearbeid og innleveringsoppgaver.

Eksamen er alltid skriftlig, på bachelornivå.

Et fenomen på Matematisk-naturvitenskapelig fakultet er midtveiseksamen. I mange fag, har vi en eksamen midt i semesteret, som teller ca. 20 % av endelig karakter, før avsluttende eksamen i juni.

Dette tvinger deg, som student, til å arbeide jevnt og trutt hele semesteret igjennom, og fører til mye produktivt gruppearbeid i fellesarealene gjennom hele semesteret.

Dessverre, er det ikke mye feltarbeid de første semestrene av bachelorgraden, men er du interessert i den slags, kan du velge fordypningsemner med feltarbeid fra og med fjerde semester.

I tillegg, arrangerer fagutvalget mange spennende turer i skog og mark, hvor man kan lære om biologisk mangfold fra turledere og medstudenter.

 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Ja!

De vanligste stedene biologistudenter reiser på utveksling til er James Cook University i Australia, University of California (Berkeley) og Universitetssenteret på Svalbard.

Institutt for Biovitenskap har også flere andre utvekslingsavtaler, og har man et spesielt sted man har lyst til å reise til, lar det seg som regel fikse.

Selv var jeg et semester på Svalbard, og det var helt fantastisk!


 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Det er veldig vanlig.

Det er såpass dyrt å bo i Oslo at de fleste studenter ikke kan leve utelukkende på det de får fra Lånekassen.

Min erfaring er at det beste er en jobb på ca. 20 % (en dag i uka eller annenhver helg). Jobber du mye mer enn det, går det fort utover studiene.

 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere biovitenskap?

Biologi er et utrolig spennende studium!

Uansett om du er interessert i feltbiologi og naturens mangfold, celler og molekyler, eller begge deler, får du lære om det her på Blindern.

Bachelorgraden starter veldig bredt, hvor man får en smakebit av alle deler av biologien.

Videre, kan man spisse seg inn på de områdene som man synes er mest spennende etter at man har gjennomgått den brede innføringen.

Å gå tur i skogen, fjæra eller fjellet, etter å ha studert biologi, er noe helt annet enn før.

Ikke bare kan jeg navnene på mange av organismene jeg ser rundt meg, men jeg kan beskrive cellulære prosesser som foregår inni dem, jeg kan forklare adferden deres og diskutere deres evolusjonære opphav.

Om jeg vil, kan jeg til og med ekstrahere litt genmateriale fra dem og finne ut av hvor de befinner seg i det store slektstreet som er livet på jorda!

Ja, der ble jeg litt ivrig…men dere skjønner jo hvor gøy dette er?

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Øl

Hvor reiser man i sommerferien? Jotunheimen

Hva ser man på TV? Game of Thrones

Hva trener man? Friluft

Hva gjør man på fredagskvelden? Er på studentpuben, såklart! (men i eksamenstiden er vi i Bikuben… kanskje med en øl…)

Hvem er man i vennegjengen? Den hjelpsomme