Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

Politiutdanningen er en treårig bachelor, hvor førsteåret er vanlig skole. Andreåret er man i praksis og tredjeåret er skole igjen.

Andreåret er man utplassert på et lensmannskontor/politistasjon, har en veileder og leverer inn arbeidskrav.

Førsteåret har vi alt fra juss, psykologi, sosiologi og politilære til yrkesetikk og arrestasjonsfag.

Som politistudenter, er vi generalister, og er derfor nødt til å ha kunnskaper innen mange forskjellige felt. I løpet av førsteåret, skal man være forberedt på å gå ut i praksis i hele andreåret.

Det er veldig nyttig å være ute i praksis, for da får man mulighet til å knytte det man har lært i løpet av førsteåret opp mot de praktiske erfaringene man får ute i praksis.

Tredjeåret skriver man bachelor. Det siste året må man også fullføre noen fysiske tester for å kunne bli uteksaminert.

 

Mitt Studie

Navn: Julie

Alder: 22

Studerer: Bachelor i politiutdanning

Studiested: Politihøgskolen i Oslo

 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Det er noen krevende fag, men det handler om motivasjon og hvor mye man vil legge i det. Ikke alle fag er like interessante og da er det kanskje hakket mer slitsomt å lese pensum i det faget.

Det som er mest krevende, er det at vi skal være generalister, og det å være litt god i alt er krevende i seg selv.

Men alle som går her er veldig motiverte, så det går bra.


 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha før man begynner på politistudiet?

Du må selvfølgelig ha generell studiekompetanse, i tillegg til at man må bestå de fysiske kravene for opptak.

Mange tror at man må ha vært i militæret for å kunne begynne på Politihøgskolen, men det stemmer ikke, selv om det selvfølgelig ikke skader.

Det kan kanskje være greit å ha bakgrunn fra juss, eller å ha tatt rettslære på videregående. Personlig, har jeg imidlertid ikke noen av delene, så det er absolutt ikke noe krav.

Jeg føler egentlig ikke at det er noe spesielt man bør ha i sekken, før man begynner på politistudiet. Vi har folk som kommer fra veldig mange forskjellige yrkes- og utdanningsbakgrunner, så man trenger ikke å ha fulgt et spesifikt spor for å studere politi.

 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Det varierer veldig fra person til person. Det handler litt om hvor mye innsats man selv er interessert i å legge ned.

Mitt inntrykk er at de fleste på politistudiet vil ha gode karakterer, og jeg opplever at det er et veldig godt læringsmiljø på skolen. Folk sitter ofte på lesesalene og arbeider, og kommer forberedt til forelesningene.

Personlig, leser jeg ofte minst to timer hver dag.


 

Hvor «krevende vs. sosialt» oppfattes studiet?

Det er selvfølgelig et krevende studium.

Men jeg trives veldig godt på skolen.

Politihøgskolen kan nesten sammenlignes med en videregående skole: Vi har forelesninger i mindre klasser, og da blir man fort en gjeng som kjenner hverandre.

Vi drar, for eksempel, på turer og gjør mye sosialt sammen. Vi er også veldig flinke til å backe hverandre opp og gjøre hverandre gode.

Selv om vi trives veldig godt på Politihøgskolen, er det klart at det er mye lesing opp mot eksamen, og man skal nok være ganske fokusert for å lykkes med studiene.

Jeg vil nok derfor si at politiutdanningen er både krevende og sosialt.

 

Hva skulle du ønske at du visste, før du startet på studiet?

Det er så mye informasjon om studiet på Politihøgskolen sine nettsider og på sosiale medier, at jeg egentlig visste hva jeg gikk til da jeg begynte på studiet.

 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres.

Vi har både skoleeksamen, hjemmeeksamen, muntlig eksamen og praktisk eksamen.

I tillegg, er vi delt inn i basisgrupper som har gruppeeksamen i noen fag.

Vi har også individuelle arbeidskrav som må fullføres med jevne mellomrom.

Vi har som nevnt også ett års praksis ute i felten.


 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Ja.

Vi har en hospiteringsperiode i løpet av praksisperioden, hvor man kan søke om å dra til utlandet i tre uker.

Politihøgskolen i Norge har inngått avtaler om utveksling for politistudenter med politiutdanningsinstitusjonene i Danmark, Finland, Sverige, Island, Romania, Irland og i fire ulike delstater i Tyskland.

 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Ja.

Vi er studenter og trenger jo penger.

Det er krevende, men man får det alltids til, hvis man setter av tid.

Det er ganske vanlig å jobbe ved siden av studiene. Noen jobber i bransjer med en viss relevans, for eksempel som dørvakter eller innen psykiatrien. Selv, jobber jeg imidlertid i klesbutikk.

 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere politi?

Det er et veldig spennende studium, hvor man vokser som person og lærer veldig mye.

Hvis man først velger å søke seg til Politihøgskolen, bør man gå helt inn for det. Tren og forbered deg til de fysiske opptakene.

Er du motivert, så klarer du det!

 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Spennende. Krevende. Sosialt.

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Øl

Hvor reiser man i sommerferien? Jotunheimen

Hva ser man på TV? Game of Thrones

Hva trener man? Pumper jern