Hvorfor valgte du å studere teologi?

Jeg har alltid hatt lyst til å bli prest, og da ble det et naturlig valg for meg.

Og så er det jo veldig spennende.

Det er et seksårig studieløp, og man lærer utrolig mye.

 

Jørgen Th. R. Seines

Alder: 22

Fra: Jessheim

Studerer: Teologi, ved Universitetet i Oslo

 

Studieforløpet – kan du fortelle litt om hvordan det ser ut?

Første året har man innføringsemner, før man i andre året begynner å lære hebraisk, noe som er nødvendig for å kunne lese kildetekstene. I andre året, har man også menighetspraksis.

Senere i studieløpet, lærer man gresk, dogmatikk, systematikk, homiletikk (Læren om den kristne prekens formål, innhold og form red. anm.) og masse kirkehistorie.

 

Hvilke fag oppleves som mest krevende?

Det blir veldig personavhengig. Noen synes det er fryktelig vanskelig med systematikk, noen opplever språk som vanskelig, mens andre synes kirkehistorie er vrient. Jeg tror ikke det er ett enkelt fag som utmerker seg som mer krevende enn andre.

Noen synes kanskje det er vanskelig å være ute i praksis første gang, siden det er noe helt nytt.

 

Hvilke forkunnskaper kan være verdifulle å ha, før man begynner på teologi?

Det er jo greit å kunne litt om kristendommen, før man begynner på teologi.

Selv om det er et pluss å kunne litt om Bibelen, så er det heller ikke et must. Man kan lære alt på studiet.

Ellers må du være medlem av den norske kirken, for å kunne gå ut i praksis.

Livserfaringer kan man alltids få bruk for, men man kan også bli en god prest uten å ha så veldig mye livserfaring – for man får kjørt seg underveis i studiet. Blant annet, får man testet seg på hvordan man fungerer ute blant mennesker, når man er i praksis.


 

Hvor mye tid er det normalt å bruke på studiene?

Noen setter av veldig mye tid, kommer på morgenen og leser hele dagen, mens andre jobber hjemmefra.

Det er anbefalt å behandle studiene som en heltidsjobb, men det er varierer nok hvor mye tid man bruker på studiene. Det finnes også skippertaksstudenter på teologi.

Hvor mye tid man bruker på studiene avhenger jo også av hvordan man selv lærer best, og hvor mye tid man trenger for å ta til seg stoffet.

Jeg er en av dem som kommer tidlig på morgenen og reiser hjem på ettermiddagen. Jeg legger igjen bøkene på skolen, så når jeg kommer hjem har jeg fri.

 

Hva skulle du ønske at du visste, før du startet på studiet?

Begge foreldrene mine er prester, så jeg visste vel egentlig ganske mye før jeg begynte.

Det jeg kanskje skulle tenkt på, er at tidene har forandret seg siden mine foreldre studerte teologi. Nå er det flere arbeidskrav enn det var den gangen, og før var man litt mer fri.

Selv skulle jeg ønske at vi hadde hatt mer frihet, slik at man kan velge selv om man vil lese eller «slacke».

 

Fortell litt om arbeidsform og hvordan fagene gjennomføres.

Det første året er det mye kollokviegrupper. Man blir satt inn i en kollokviegruppe, og får ikke velge hvem man vil være i gruppe med selv.

Utover i studiet, har vi mye muntlig, med tanke på at vi skal holde prekener i yrket vårt. Vi øver på prekener, både på skolen og i Domkirken.

Ellers varierer det fra fag til fag, hvorvidt man har skoleeksamen, hjemmeeksamen eller muntlig eksamen.

I løpet av studietiden, har vi tre praksiser på fire-fem uker.

I fjerde semester, har vi menighetspraksis, i niende semester har vi institusjonspraksis, og i tolvte semester har vi en siste praksis. Vi har med andre ord en god del praksis.

Det er et gode, for uten praksis hadde vi fått sjokk når vi kom ut i yrkeslivet.

Etter den første praksisen, har man mulighet til å jobbe som prestevikar, og kan ta vikariater på sommeren.


 

Finnes det muligheter for utveksling til utlandet i løpet av studietiden?

Vi er en del av Erasmus-programmet, og har mulighet til å reise overalt, egentlig.

Jeg merker at en del folk drar til København. De har et godt universitet.

Vi har også studenter som har dratt til Skottland og England.

Vi har dessuten avtaler med skoler i USA, men der er det bare to stykker som kan reise hver gang, siden det er ganske kostbart å studere der.

 

Er det vanlig / lett å kombinere deltidsjobb ved siden av studiet?

Det er vanlig å ha deltidsjobb ved siden av studiet. Det handler om prioriteringer, men jeg vil ikke anbefale folk å ta på seg jobb i uka, for da trenger man tiden til å lese og skrive. Men en helgejobb er helt innafor.

En del får jobb på infosenteret på Teologisk Fakultet, mens andre jobber i omsorgstjenesten.

Når man studerer til å bli prest, kan det være greit å jobbe med mennesker i helsevesenet, som miljøarbeider og den typen ting.

 

Har du ellers noen tips du vil dele til dem som vurderer å studere teologi?

Søk på teologistudiet og bli teolog! Det er kjempespennende, gøy og interessant.

Vi har et godt miljø og gode lærere.

Man trenger ikke ha alt av bibelkunnskaper før man begynner, for det lærer man underveis.


 

Beskriv til slutt studiet med tre ord!

Helt fantastisk studium!

 

Studentbarometeret

Hva drikker man på studentfesten? Øl

Hvor reiser man i sommerferien? Interrail

Hva ser man på TV? Netflix

Hva trener man? Friluft

Hva gjør man på fredagskvelden? Tar et glass på Forbundet

Hvem er man i vennegjengen? Den som glir inn og ut av samtaler