I Arbeidsgiverundersøkelsen, har over 5000 arbeidsgivere fra offentlig og privat sektor for første gang svart på hva som er viktigst for dem, når de skal ansette nyutdannede.

Åtte av ti av de spurte virksomhetene svarer at de vil ha behov for å rekruttere personer med bachelorgrad de neste fem årene.

Seks av ti sier det samme om å rekruttere personer med master.

På spørsmål om hvilket fagfelt som var viktigst i rekrutteringen, er det tekniske fag/ingeniørfag som flest virksomheter peker på.

I tillegg, er det et stort behov for personer med lærerutdanning, helse- og sosialfag og økonomisk-administrative fag.

Rundt halvparten av virksomhetene svarer at de har behov for å rekruttere fagskolekandidater. Over 90 prosent av dem, som har ansatt kandidater med fagskoleutdanning, mener at de nye medarbeiderne svarer til forventningene.

Regjeringen ønsker flere fagfolk, med relevant og god utdanning, tilpasset arbeidslivets behov, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Resultatene fra arbeidsgiverundersøkelsen bekrefter at vi bør fortsette satsingen på fagskoleutdanning, avslutter  kunnskaps- og integreringsministeren.