D en 15. april, hvert år, er fristen for å søke studier gjennom Samordna opptak, og mange sitter da fortsatt med spørsmål som: Hva skal jeg studere? Hvor skal jeg studerer? Hva burde jeg egentlig tenke på, når jeg skal søke studier?

Vi i StudentTorget har snakket med rådgiver Morten Carlson, ved NTNU Karriere, og karriereveileder Tine Øverseth Blomfeldt, ved Sammen i Bergen, som gir deg sine beste tips.

 

Finn ut hva som er viktig for deg

Tenk gjennom hva som er viktig for deg, når du skal velge studie, og hvorfor det er viktig, sier Morten Carlson, rådgiver ved NTNU Karriere..

Å oppsøke informasjon er første skritt på veien til å ta et studievalg. Vær nysgjerrig og undersøk flere utdanningsmuligheter, ikke bare de du vet om, råder han.

Carlson forteller at de kommende studentene burde legge vekt på tre ting, når de skal finne ut hvor de skal studere:

1. Hvor har de det studiet jeg ønsker å gå.
2. Hvor har jeg snitt til å komme inn på det studiet jeg ønsker å gå.
3. Har jeg noen andre personlige grunner (familie, kjæreste, jobb, hus og lignende) som påvirker valget.

 

 

Drømmestudiet – eller studiet som garanterer deg en jobb?

Mange kommende studenter ønsker gå for et studie som vil sikre jobb og inntekt etter studiene, andre ønsker å følge lidenskapen sin.

Carlson mener det er viktig å tenke på hva som betyr mest for deg.

Det kan være lurt å tenke på hva som betyr mest for deg. Er det sikkerhet, i forhold til jobb og inntekt, eller å drive med noe du virkelig brenner for, til tross for at det kan være et mer usikkert arbeidsmarked, sier han.

Har du andre muligheter til å dyrke lidenskapen din, utenfor studier og jobb?

– Hvor stor er interessen din for det «fornuftige» valget? Det kan fort bli tøft å studere noe i 3-5 år, som du ikke har særlig interesse for, og så skal du jo faktisk jobbe med det i X antall år etter det.

De færreste vet hva de skal jobbe med i framtiden, og det åpner seg ofte langt flere muligheter enn man vet om når man skal velge studier.

Nye typer jobber oppstår, mens andre forsvinner. En utdannelse gir deg kompetanse til å kunne jobbe i mange ulike yrker, så velg et studie du synes er interessant, sier Carlson.

Synes du noe er interessant, er det større sjanse for at du legger ned mer arbeid, og det vil vise seg i resultatene dine. Gode resultater vil øke mulighetene dine i arbeidslivet, forteller han.


 

Få oversikt over studietilbud og alternativer

Å velge hva du skal studere, er et stort og viktig valg, og Carlson anbefaler alle, som er usikre på hva de skal studere, å gjøre ordentlig research først.

Sett deg inn i hva som finnes av alternativer. Sjekk ut studietilbudet på nettsidene til NTNU og de andre universitetene/høyskolene, sier rådgiveren.

Nettsiden utdanning.no er også en nyttig side å benytte seg av. Snakk med noen du stoler på, og som kjenner deg. Det kan være foreldre eller slektninger, en veileder eller lærer på skolen, råder han.

Men husk at valget er ditt, og ingen andre skal ta det for deg, sier han.

– Det å velge en utdanning, er for de aller fleste en stor beslutning.

– En del tenker at utdanningsvalget de gjør nå er avgjørende for resten av sin karriere. Det er sjelden slik. Det er mange muligheter til å skifte retning, både underveis i studiene og i løpet av livet.

LES OGSÅ: Nedgang i antall søkere til høyere utdanning

 

Tips til deg som skal begynne å studere

Til deg som skal begynne å studere til høsten, har Carlson flere tips som kan komme tilknytte ved studiestart.

Bli med fra dag en. De første ukene er viktige, for å bli kjent og skaffe seg studievenner, sier han.

Carlson anbefaler også nye studenter å lage seg gode studievaner i begynnelsen av semesteret.

Selv om de første ukene ofte er preget av det sosiale, fest og moro, er det å anbefale og komme i gang med lesingen/studiene så snart som mulig. Det er fort vanskelig å skulle hente seg inn senere i semesteret, sier han.

– Det kan være lurt å lage seg planer for hva man skal gjøre når. Du burde i alle fall lage en semesterplan, der du setter inn alle de viktigste hendelsene i semesteret (tidsfrister, innleveringer, siste forelesning, eksamen og lignende).

Han avslutter med å fortelle at mange må lage seg nye studievaner på universitetet.

– De studievanene du hadde på videregående trenger ikke være like hensiktsmessige på et universitet eller en høyskole. Finn ut hva som funker og behold det, og fjern/endre det som ikke funker så godt.


 

Unngå å velge feil utdanning med grundig research

Sett av tid og gjør research, da er sjansen mindre for at du velger noe annet enn det du tenkte at du gjorde, sier karriereveileder Tine Øverseth Blomfeldt, ved Sammen i Bergen.

Noen har en klar plan for hva de vil jobbe med, og kan finne frem til hvilke utdanninger det da er lurt å ta. For mange av oss, handler det om å finne en utdanning som virker interessant, og stole på at det vil kunne lede til jobber vi kan trives med, forteller hun videre.

Hun forteller at lærestedene har egne sider på nett for hver utdanning.

Her kan du se hva du skal lære underveis, hvilke fag utdanningen er bygget opp av, hvilke bøker du skal lese, og hva tidligere studenter jobber med nå.

– Spørsmål du kan stille deg selv er: Vil jeg trives med hvordan og hva vi lærer på denne utdanningen? Vil jeg trives i jobbene man kan få?

LES OGSÅ: Antall høyt utdannede øker mer enn behovet på arbeidsmarkedet

 

Ulike grunner for valg av studentby

Om det viktigste for deg er å komme inn på en bestemt utdanning, er det kanskje ikke så viktig hvor du ender opp med å bo, sier Blomfeldt.

For mange kan det være andre grunner til valg av studentby.

Kanskje har du venner eller en kjæreste du vil være i nærheten av, eller kanskje du ikke er klar for å reise fra livet ditt, der du bor. Jeg mener det er viktig å kjenne etter hva du selv er komfortabel med, sier Blomfeldt.

– Jeg snakker av og til med studenter som tenker de burde følt det annerledes, og at de ikke burde la seg påvirke av andre. Her er jeg uenig.

 Om du er ensom eller lengter hjem, er ikke det et godt utgangspunkt for å lære. Karriereplanlegging skjer alltid innen konteksten av et liv.


 

Skal du søke deg inn på drømmestudiet?

Det kan være lurt å kjenne til de harde realitetene for arbeidsmarkedet du vil inn i.

I noen yrker, er karakterer viktig, mens det i andre kan handle om å ha hatt de rette erfaringene utenfor studiet, eller bygge det rette nettverket.

Har du en LinkedIn-profil, anbefaler Blomfeldt å finne andre som jobber der du ønsker å jobbe, og se hva de har studert og gjort ved siden av.

– Du kan også forsøke å se for deg hvordan det kunne sett ut, om du skulle dyrket lidenskapen din som hobby, ved siden av en annen jobb. Ville du kunne bli tilfreds med det?

Hvis du fortsatt ikke har lagt vekk drømmestudiet nå, kan det være du vil ta det på alvor. Det kan kjennes tryggere om du har en plan B du eventuelt kan falle tilbake på. Jeg spør ofte studentene jeg snakker med, om hva de trenger for å kunne sove godt om natten, forteller hun.

LES OGSÅ: Prosjektstillinger for masterstudenter

 

Karrieren må ikke planlegges

Mange vet fortsatt ikke hva de ønsker å studere, eller hva de ønsker å jobbe med i fremtiden.

Til disse studentene, har Blomfeldt ett råd: Tenk etter hvor viktig det er for deg å vite hvordan fremtiden vil se ut.

En kjent karriereteoretiker sa en gang at å planlegge karrieren er en uintelligent aktivitet. Det forutsetter to ting som ikke stemmer – nemlig at du er den samme i fremtiden, og at arbeidsmarkedet er det samme, forteller hun.

En annen måte å tenke karriereplanlegging på, mener Blomfeldt, er å ha øyne og ører åpne for muligheter som kan by seg underveis.

Arrangerer lærestedet ditt arbeidslivsdager, finnes det internships eller praksisfag?

Hvilke muligheter har du for en relevant deltidsjobb, eller til å trene opp ferdigheter ved siden av studiene, som å skrive for en studentavis eller organisere arrangementer gjennom en studentorganisasjon?

Det finnes mange spennende karrierer, som er blitt til ved å kombinere kompetanse på denne måten. Dess flere erfaringer du får, dess mer vil du lære om deg selv. Da blir det lettere å vite hva du kan trives med, sier hun.

– Trenger du mer informasjon enn det du har for å holde deg motivert for studiene, kan du lese hva tidligere studenter jobber med på nettsidene til utdanningen eller på LinkedIn, eller kikke på bedriftsoversikt for ditt yrke.


 

Lag lister over utdanninger, yrker og hvordan du lærer best

For studenter som er usikre på hva de skal studere, anbefaler Blomfeldt å lage lister, for å få oversikt over dine ønsker og ferdigheter.

– Lag en liste over alt du kunne tenke deg. Se så om du kan finne et mønster. Er det noe som går igjen? Hva er ulikhetene mellom studiene eller yrkene? Er det noe du vil fjerne fra listen?

Det kan også være lurt å tenke over hvordan du lærer best, om du ønsker å studere med mye fritid og krav til selvstudium, eller om du ønsker en studiehverdag med mer fastlagt undervisning, forteller Blomfeldt.

– Du kan også lage en liste over hva som er viktig for deg i en jobb. Hvor viktig er fritid, lønn, varierte arbeidsoppgaver, frihet, ansvar eller samarbeid med kollegaer? Hva er det du skal ha utrettet? Hva vil du bruke årene dine i arbeidslivet på?

– Er det viktigste for deg å vite hva du kan jobbe med, eller ønsker du å holde mulighetene åpne ved å studere noe som gir mange ulike jobbmuligheter etterpå?

Du har mulighet til å søke inntil 10 studier gjennom Samordna opptak. Prioriteringen av disse kan du gjøre om på, helt frem til 1. juli.

Blomfeldt anbefaler alle å bruke tiden frem til da til å gjøre undersøkelser.

Husk at søknadsfristen for å søke studier er den 15. april, og at du må ha lagt inn søknaden, og alle studiene som skal ligge i denne, innen da.


 

Engasjer deg i en studentforening

Til kommende studenter, har Blomfeldt flere gode tips.

– Gi deg selv litt tid til å komme inn i den nye hverdagen din. Mange av oss må lære å lære på nytt, gjerne gjennom prøving og feiling. Det betyr ikke nødvendigvis at du er på galt studie.

Hun anbefaler alle å engasjere seg i studentforeninger, og skaffe seg en deltidsjobb.

En deltidsjobb, eller å være med i en studentorganisasjon, kan strukturere hverdagen din og gjøre deg mer effektiv. Det er også et glimrende sted å bli kjent med nye mennesker, avslutter hun.