(StudentTorget.no):

- Den største forskjellen er at på en fagskole jobber studentene praktisk, forteller studiekonsulent ved Norges Kreative Fagskole, Camilla Hørthe. Hun forklarer hovedforskjellen på kreative fagskoler, høyskoler og universiteter.

- Her på NKF får studentene oppgaver i form av kundeoppdrag eller fiktive oppdrag, som de kan øve seg på. Det gjør at de opparbeider seg erfaring, og kan gå rett ut i arbeidslivet når de er ferdig. Til forskjell fra høyskoler og universiteter bruker ikke vi like mye tid på teori og lesing.

På regjerningens nettsider defineres fagskoleutdanninger som korte, yrkesrettede utdanninger. De bygger på realkompetanse eller på videregående skole. Dette er altså et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning, hvor du kan utdanne deg til et konkret yrke.

Det finnes kreative fagskoler, og mer konvensjonelle fagskoler. Det praktiske fokuset varierer avhengig av hvilke studier du velger. På de kreative fagskolene er det et større fokus på det praktiske enn ved studier i for eksempel elektro og bygg, hvor et fagskolestudium er et teoretisk studium. Likevel, de teoretiske studiene skal knyttes direkte til praksis og til studentenes egne erfaringer som fagarbeidere.

 

Maks to år

Har du et ønske om å komme deg raskt ut i arbeidslivet, kan dette være veien for deg. Årsaken er at en fagskoleutdanning er atskillig kortere enn en utdannelse ved en høyskole eller et universitet.

- Dette er en kort utdanning, som varer i maks to år, forklarer Hørthe.

Det er naturligvis mulig å kombinere utdanningen med andre studier hvis man ønsker det, men hovedreglen er at studier ved en fagskole ikke skal vare lengre enn to år, og ikke kortere enn et halvt. Dette skiller fagskolene fra bachelor- og masterstudiene, som er henholdsvis tre og fem år. 

LES OGSÅ: Flere kvalifiserte søkere får tilbud om studieplass

 

Direkte yrkeskompetanse

Hensikten er altså ikke å oppnå bachelor- eller mastergrad, slik som ved høyskoler og universiteter. Isteden ligger hovedfokus på å gi deg yrkeskompetanse som du direkte kan ta i bruk etter endt skolegang. 

«Fordelen med en slik utdanning er at den skal gi deg yrkeskompetanse som kan tas i bruk direkte, slik at du ikke behøver ytterlige opplæringstiltak når du kommer ut i arbeidslivet», står det skrevet i brosjyren om fagskoler fra Kunnskapsdepartementet.

Ønsker du imidlertid å gå videre og oppnå en bachelorgrad, er det i noen tilfeller mulig. Ved NKF samarbeider de for eksempel med flere utenlandske høyskoler.

- Studentene kan bygge på utdannelsen og få en internasjonal bachelorgrad fra for eksempel Storbritannia eller Australia, hvis de ønsker det. Skolene godkjenner våre to år slik at de kan starte direkte på tredje året, forklarer Hørthe.

 

LES OGSÅ: Persontyper: Hvilken persontype er du?

Forskjell i undervisningsmetode

 

Fagskolestudent: Elise Ratvik (24) går andre året på journalistikkutdanningen ved Norges Kreative Fagskole. Hun mener den største forskjellen fra høyskolestudier, er måten undervisningen er lagt opp på.

Elise Ratvik (24) går andre året på journalistikkutdanningen ved Norges Kreative Fagskole i Oslo. Den forskjellen hun merker best fra tidligere høyskolestudier, er måten undervisningen er lagt opp på.  

- Høyskole er mye mer forelesningsbasert, og mye mer teoretisk. Fagskolen er praktisk, dessuten er klassene er små. Hovedkarakterene er også basert på mappeinnlevering her på NKF, mens da jeg gikk på høyskolen bestod karaktergrunnlaget for det meste av større innleveringsoppgaver og skriftlige eksamener, forklarer Ratvik.

Hun studerte tidligere webkommunikasjon ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH), og har derfor grunnlag for å sammenlikne de to utdanningsinstitusjonene. 

- Fagskolen passer meg best på måten undervisningen er lagt opp, men jeg savner friheten fra høgskolen, sier hun.

For tiden har hun obligatiorisk oppmøte ved nesten alle timer, noe det ikke var på høyskolen. Videre forklarer hun hvordan en typisk dag ved journalistlinjen på NKF ser ut.

- Vi har som regel en forelesning hvor vi gjennomgår pensum, og så er det mye dialog mellom klasse og foreleser. Vi går ofte gjennom innleverte oppgaver, og vi snakker om videre oppgaver. Mye av arbeidet foregår i grupper hvor vi gir hverandre tilbakemeldinger.

Studentene får teoretisk påfyll, samtidig er de ute og jobber praktisk, sier studieveileder Hørthe. Hun forklarer journaliststuidet ved NKF ved å sammenlikne det med Høgskolen i Oslo. 

-  Det første året lager de egne aviser, de drar ut og har kundeoppdrag - jobber med reellle saker. I tillegg har studentene praksis på fjerde semester. Det gjør at de ofte får jobbtilbud mens de er ute i praksis. Studiet på høyskolen er vel mer likt høyskolestudier flest, sier hun.

Har du noen råd til de som tenker på å ta en utdannelse ved en fagskole?

- Siden NKF en privat fagskole, anbefaler jeg studentene å undersøke studiene nøye for å finne ut om det er dette de har lyst til å gjøre. Slik at unngår man å bruke tid og penger på noe man ikke er interessert i alikevel.

I motsetning til de kreative fagskolene, er de fleste tekniske fagskolene statlige. Likevel kan Hørthes tips også gjelde for studenter som vil begynne der.  

- Finn ut om det er dette du virkelig vil, før du starter. Det er ikke lett å velge studier når man er ung, avslutter hun.

LES OGSÅ: Vurderer du å studere reiseliv? Les dette først!

 

Mange muligheter

I likhet med universiteter og høyskoler tilbyr også fagskolene ulike studier avhengig av hvilke skoler det er.  På Norges Kreative Fagskole har skolen - som navnet tilsier - tilbud innenfor kreative yrker som grafisk design, foto og illustrasjon. Ved andre fagskoler som Bergen Tekniske og Fagskolen i Oslo er fokuset et helt annet. Der tilbys isteden utdanninger innen bygg, anlegg, elektro og eldreomsorg.

Det finnes alstå et bredt spekter av fagskoleutdanninger - Alt fra yrkesforberedende utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev, til kreative yrker og mer generelle studieforberedende programmer.
 

 

Fakta:


- Gå inn på nettsiden nokut.no og forsikre deg om at utdanningen du vil ta er Nokut-godkjent. Hvis den er det, gir det deg rett til lån og stipend fra Lånekassen.

- De fleste fagskoleutdanninger kan gjennomføres på heltid, deltid eller via nettstudier. Dette gir muligheter til å gjennomføre studier ved siden av annet arbeid.

- Det finnes mange fagskoler med ulike tilbud i Norge. Noen av dem er: Norges Kreative Fagskole, Fagskolen i Oslo, Bergen Tekniske Fagskole, Fagskolen i Gjøvik, NKI- Nettstudier og Fagskolen i Telemark.  
Les på studievalg.no eller skolenes egne nettsider for mer informasjon.

Kilder: regjeringen.no