Hva gjør en Fagarbeider i sjømatproduksjon

Fagarbeidere i sjømatproduksjon jobber med mottak, kontroll og håndtering av råstoffer (fisk og annen sjømat). Fagarbeidere i sjømatproduksjon er ansatt i bedrifter som lager sjømat.

Fagarbeideren kan følge produksjonen fra råvarene kommer inn til bedriften og til produktet er ferdigstilt og klart for utsendelse til forbrukerne.

Som fagarbeider i sjømatproduksjon kan du enten være faglig ansvarlig for produksjonen, eller du kan være del av en produksjonslinje.

I jobben inngår bruk av både manuelt utstyr som knvier og mer avanserte maskiner.

Som fagarbeider i sjømatproduksjon bør du være interessert i produksjonsprosesser. Du bør være godt organisert og kunne jobbe effektivt og planmessig. I faget er det viktig med høy nøyaktighet i alle faser av produksjonen, og ikke minst gode samarbeidsegenskaper.

Utdanning / kompetansekrav - Fagarbeider i sjømatproduksjon

Studievalg.no - Relaterte studier til Fagarbeider i sjømatproduksjon

 

Jobbmuligheter - Fagarbeider i sjømatproduksjon

Fagarbeidere er ansatt i fiskeindustribedrifter, hos sjømatprodusenter og ulike eksportbedrifter innenfor næringen. Sjømatbedrifter finnes over hele kysten, landet rundt. Det er også gode muligheter for å jobbe i utlandet.


KarriereStart.no - Temaside Fagarbeider i sjømatproduksjon

KarriereStart.no - Stillingsannonser Fagarbeider i sjømatproduksjon

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Fagarbeider i sjømatproduksjon

 

Lønnsnivå - Fagarbeider i sjømatproduksjon

Det er vanskelig å angi noe generelt lønnsnivå for sjømatprodusenter. Lønnen varierer noe, avhengig av blant annet arbeidsoppgaver, ansvar, ansiennitet og formell kompetanse.

 

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner