Hva gjør en Produksjonselektroniker

En produksjonselektroniker er en elektrofagarbeider som arbeider med produksjon og montering av elektroniske komponenter. Arbeidet består hovedsakelig av å sette sammen komponenter til delvis ferdige eller ferdige elektroniske produkter. Programmering av kretser og lodding av små detaljer står sentralt.

Vanlige arbeidsoppgaver for produksjonselektrikeren:

  • behandling og programmering av elektroniske kretser
  • lodding av deler
  • betjene både manuelt og automatisk produksjonsutstyr
  • vedlikeholde maskinene som er i bruk
  • bruk av test- og måleutstyr

Yrket har likhetstrekk med dataelektronikeren. 

Personlige egenskaper - Produksjonselektroniker

Som produksjonselektroniker må du ha interesse for teknologi og teknologisk utvikling. Du må arbeide effektivt, nøyaktig, ha høyt fokus på sikkerhet, og være flink til å se løsninger på problemer. Du må forstå elektroniske og datatekniske systemer. Det kreves at du har godt syn, er fingernem, er praktisk anlagt og selvstendig i arbeidet.

 

Utdanning / kompetansekrav - Produksjonselektroniker

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Produksjonselektroniker

Jobbmuligheter - Produksjonselektroniker

Produksjonselektronikere arbeider i elektronikkindustrien, og er ansatt i firmaer som driver med produksjon av og/eller med elektronisk utstyr.

KarriereStart.no - Temaside Produksjonselektroniker

KarriereStart.no - Stillingsannonser Produksjonselektroniker

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Produksjonselektroniker

Lønnsnivå - Produksjonselektroniker

Gjennomsnittlig årslønn for elektrikere og liknende yrkesgrupper i bygg- og anleggsbransjen er rundt 412 800 kroner (Kilde: Statistisk sentralbyrå 2012).


Lønnsnivået vil variere en del avhengig av hvor du er ansatt, hvor mye erfaring du har og hvilken formell utdanning du har.

 

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner