Hva gjør en ingeniør i prosess- og gassteknologi

En ingeniør i prosess- og gassteknologi har alle teoretiske kvalifikasjoner som kreves for å løse drifts- og vedlikeholdstekniske problemer på større varmekraftverk, kjøleanlegg og andre prosessindustrianlegg!

Kombinert med relevant praksis vil du kunne lede drift og vedlikehold av slike anlegg. Du vil beherske optimal drift vurdert i en total sammenheng, herunder sikkerhetsmessig og økonomisk. Aktuelle arbeidsplasser er prosessanlegg for olje/gass, næringsmiddelindustrien, materialteknologi, kjøleanlegg, varmekraftverk og ingeniørselskap.

Utdanning / kompetansekrav - Ingeniør i prosess- og gassteknologi

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Ingeniør i prosess- og gassteknologi


Jobbmuligheter - Ingeniør i prosess- og gassteknologi

 

KarriereStart.no - Temaside Ingeniør i prosess- og gassteknologi

KarriereStart.no - Stillingsannonser Ingeniør i prosess- og gassteknologi

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Ingeniør i prosess- og gassteknologi

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner