Hva gjør en spesialpedagog

Spesialpedagogikk er et fagområde som har fokus på mennesker som faller utenfor de normale rammene til pedagogikken. Det er ofte et fokus på vansker av ulike slag, og innenfor spesialpedagogikken kan en blant annet rette fokus mot barn og voksne med lese- og skrivevansker (for eksempel dysleksi), matematikkvansker, sosiale og emosjonelle vansker, språk- og talevansker, syns- og hørselsvansker. Spesialpedagogikken retter seg også mot mennesker med ulike typer fysiske og psykiske funksjonshemminger.

Som fagfelt er spesialpedagogikk sammensatt av flere fag, blant annet medisin, psykologi, logopedi, sosiologi, idehistorie og pedagogikk.

Flere norske universiteter og høgskoler i Norge tilbyr studier i spesialpedagogikk. Eksempler er Universitetet i Oslo, Høgskolen i Østfold og Universitetet i Stavanger.

Studiene gir deg kunnskap om læring, lærevansker og særskilte opplæringsbehov. Sentrale temaer som avvik, funksjonshemning og lærevansker sees i forhold til normalitet og mestring. Studiet skal gjøre deg i stand til å jobbe med lærevansker og ulike funksjonshemninger.

Utdanning / kompetansekrav - Spesialpedagog

Studievalg.no - Relaterte studier til Spesialpedagog

Jobbmuligheter - Spesialpedagog

 

KarriereStart.no - Temaside Spesialpedagog

KarriereStart.no - Stillingsannonser Spesialpedagog

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Spesialpedagog

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner


Annonser:

Deltidsjobb i Oslo     

Trives du i samtale med andre mennesker, er komfortabel med telefon som arbeidsverktøy, og ønsker deg en jobb der du bidrar til økt trygghet i samfunnet? Da vil vi komme i kontakt med deg.

Les mer om stillingen 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: