(StudentTorget.no):

Det har blitt mai og det er tid for eksamener på norske høyskoler og universiteter. Men for mange studenter er det er også tid for skippertak og panisk lesing på pensum man har skjøvet foran seg gjennom hele semesteret. Dette er konsekvens av å ha utsatt oppgaver, noe Microsoft og YouGov har valgt å kalle prokrastinering i en undersøkelse de har gjort blant norske studenter.  

 

Mangler motivasjon

 
– Prokrastinering er et veldig vanlig fenomen i arbeidslivet, særlig i yrker der man sitter med arbeidsoppgaver som ikke skal fullføres før ganske langt fram i tid. Nettopp derfor er også studenter særlig utsatt siden det ofte kan virke som en evighet til eksamen, sier Bjørn Hopland, HR-direktør for Microsoft i Vest-Europa.
 
I undersøkelsen kommer det frem at hele tre av fire norske studenter utsetter skolearbeid de egentlig burde ha gjort, enten fordi de ikke finner motivasjon eller sliter med å konsentrere seg. Hele 68 prosent prokrastinerer, altså utsetter arbeidsoppgaver de har foran seg på grunn av manglende motivasjon, og 38 prosent oppgir at de sliter med konsentrasjonen.
 
Med et par enkle grep mener Hopland at det er mulig å få økt konsentrasjon og effektivitet, og bedre struktur på eksamenslesingen.
 
– Hvis du er flink til å strukturere og bryte ned oppgavene dine i delmål blir også hverdagen mer fleksibel. Problemet for mange er at de ikke greier å lage seg milepæler, og at de mister konsentrasjon fordi det endelige målet er så langt borte, sier Bjørn Hopland i en pressemelding.
 
 

Tidstyv

 
I undersøkelsen kommer det frem at studentene har lettest for å utsette lesingen og individuelle innleveringsoppgaver. Forelesninger og gruppeoppgaver er vanskeligere å utsette og blir dermed ikke sluntret unna i like stor grad.
 
Som mange ville gjettet er det internett som stjeler mest tid i eksamensinnspurten. Det er flest studenter som oppgir nettsurfing (45 prosent), tv-titting (44 prosent) og sosiale medier (43 prosent) som de største tidstyvene. Sammenlagt tilsvarer dette 310 minutter i uken, noe som er mer enn husarbeid, matlaging, trening og venner til sammen, som utgjør 297 minutter i uken.