(StudentTorget.no):

Nesten halvparten av svenske studenter ville heller jobbet hvis arbeidsmarkedet var bedre. Kun 27 prosent av norske studenter svarte det samme.
 
I Finland svarte 43 prosent at de ville jobbet i stedet for å studere hvis arbeidsmarkedet så lysere ut, mens 24 prosent av danskene svarte det samme. 
 
Tallene kommer frem av en undersøkelse fra Studentum, som driver formidling av utdanningsinformasjon i Norden og i Nederland. 
 
 

Følger interesser fremfor arbeidsmarked

 

Svenske studenter er også mer opptatt av at studiene fører til at de får jobb. 40 prosent oppga at viktigste grunn for valg av studier er «gode muligheter for å få jobb etter endt utdanning». Bare 23 prosent av norske studenter syntes dette var viktigst for utdanningsvalget.

 Om undersøkelsen

 

  • Undersøkelsen ble sendt ut til rundt 150 000 medlemmer i slutten av januar 2013.
  • Dette er personer som selv har registrert seg på studentum.no, studentum.fi, studentum.dk og studentum.se.
  • Av de 1716 personene som besvarte den norske undersøkelsen, var 60,4 % født mellom 1990-1995, og over 80 % var født mellom 1984 og 1996.
  • Undersøkelsen gjennomføres hvert år, for å fange opp trender i forbindelse med ungdommers utdanningsvalg.

 

Forsker Erling Barth ved Institutt for samfunnsforskning tror disse tallene preges av den lave arbeidsledigheten i Norge.
 
- Når det er lav ledighet tenker man litt mindre på arbeidsmarkedet og tar litt mer hensyn til hva man er interessert i, sier han til Aftenposten, som først publiserte resultatene fra undersøkelsen.
 
Norge har nemlig den laveste ledigheten blant de nordiske landene med 8,8 prosent. Danmark følger etter med 4,2 prosent, før Finland med 19 og til sist Sverige, som har en ledighet på hele 24,8 prosent, i følge Eurostats tall fra januar. 
 
7,6 prosent av de norske studentene svarte at gode muligheter for å få høy lønn etter utdanningen var det viktigste kriteriet.
 
Undersøkelsen viser også at nordmenn og dansker er mer opptatt av at studiene er interessante i forhold til svenskene. 64 prosent av nordmennene oppga at det viktigste kriteriet for valg av studier var at «utdanningen interesserer meg», mens 44 prosent av svenskene svarte det samme.
 
Samtidig varte 59,9 prosent av de norske studentene at de også tar hensyn til arbeidsmarkedet i studievalget.
 
Espen R. Moen, som er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen BI, mener det er smart å følge interessene sine i studievalget, men at det samtidig er viktig å tenke langsiktig. 
 
- Det er en fordel at man interesserer seg for det man studerer, da studerer man ofte hardere. Men det kan være problematisk hvis man bare tenker på interessene. Man skal studere i fem år, men jobbe i 40 år. Man må også se på hva utdanningen skal brukes til, sier han til Aftenposten.
 

LES OGSÅ: Har vi for stor frihet i studievalget?