(StudentTorget.no):

Siden de fleste studenter er folkeregistrert i hjemkommunen sin, velger mange å benytte seg av forhåndsstemming på studiestedet. Det kan alle gjøre, uavhengig av hvor man er folkeregistrert. Det betyr kommunen du var registrert i folkeregisteret som bosatt per 1. juli 2013.
 
I dag, fredag 06. september er siste frist for å gjøre dette. Hvis ikke må du reise hjem på valgdagen for å få avlagt stemmen din.
 
Hvis du stemmer i en annen kommune eller annet fylke enn der du er folkeregistrert, vil stemmen bli sendt til din hjemkommune for opptelling.
 
Valgloven krever at du MÅ ha med deg gyldig legitimasjon for å få stemme. Eksempler på gyldig legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Andre legitimasjoner kan også brukes, dersom de inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde. 
 
Det er ikke nødvendig å ta med valgkort, men det gjør det raskere å gjennomføre stemmingen.
 

Her kan du forhåndsstemme i de største studentbyene: 

 

Oslo

Kristiansand

Stavanger

Bergen

Trondheim

Bodø

Tromsø

Se nettsidene til kommunen der du bor for å finne ut hvor du kan forhåndsstemme.