(StudentTorget.no):

Mens tre års fastrente stiger med knappe 0,1 prosentpoeng, synker tiårsrenta tilsvarende. Fem års fastrente holder seg på 3,162 prosent. Flytende studielånsrente er på 2,477 prosent ut juni.
 
– Fastrentene har endret seg lite etter at de gikk ned på begynnelsen av året, og de holder seg stabile ut juni, sier Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen i en pressemelding.
 
Kunder som ønsker å binde renten, kan gjøre det i perioden 1.–12. april.
Alle som skal søke om fastrente, må gjøre det på Dine sider på lanekassen.no. De kan blant annet logge inn med BankID.
 
I dag er det 173 000 av Lånekassens kunder som har fast rente på studielånet sitt, mens 415 700 har flytende rente. De som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente.
 
 
Vilkår for å binde renten:
  • Du kan ikke være student og motta stipend eller lån til deltids- eller fulltidsutdanning
  • Du må ha mer enn tre år igjen av nedbetalingstiden
  • Du kan ikke ha en eksisterende fastrenteavtale 
  • Du kan ikke binde renten hvis du har fått lånet oppsagt på grunn av manglende betaling
  • Du kan ikke binde renten hvis du er i gjeldsordning etter gjeldsordningsloven
  • Du må være over 18 år

 

Klikk her for å se studentrabatter i Norge