(StudentTorget.no):

– Søker du etter fristen, går du glipp av støtte for høstsemesteret, sier Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen i en pressemelding.
 
Studenter som har søkt om støtte for hele året, skal ikke søke på nytt. Men har det skjedd endringer, må du melde om dem til Lånekassen. Fristen for å melde om endringer er også 15. november.
 
Studenter som for eksempel har avbrutt utdanningen, byttet lærested, strøket til eksamen eller flyttet, må gi Lånekassen beskjed om det. Slike endringer kan føre til at man har rett til mer eller mindre penger fra Lånekassen. For eksempel kan en student som har flyttet på hybel i løpet av semesteret, ha rett til utdanningsstipend.
 
– Studenter som har flyttet for seg selv, må melde fra til Lånekassen seinest 15. november for å ha rett til omgjøring av lån til stipend, sier Herstad.
 
Studenter kan få 48 925 kroner som basisstøtte dette høstsemesteret. Hele beløpet utbetales som lån, men de som bor borte fra foreldrene, kan få 19 570 kroner gjort om til stipend etter bestått eksamen, dersom de ikke har hatt inntekt eller formue over fribeløpene.
 
For å søke eller melde fra om endringer, gå til Dine siderlanekassen.no.