(StudentTorget.no):

Fra 1. januar vil fastrentene i Lånekassen være 2,521 prosent for tre år, 2,716 prosent for fem år og 3,300 prosent for ti års bindingstid, forutsatt at Stortinget vedtar å øke rentepåslaget med 0,25 prosentpoeng, slik regjeringen har foreslått.
 
I regjeringens forslag til statsbudsjett, som ble lagt fram i oktober, ble det foreslått å øke rentepåslaget i Lånekassen fra 1 prosent til 1,25 prosent fra 1. januar. Dette ble begrunnet med at forskjellen på Lånekassens utlånsrente og renten i det private kredittmarkedet over tid har økt. Rentebetingelsene i Lånekassen er derfor bedre enn det som ble lagt til grunn da rentemodellen ble innført. Det endelige statsbudsjettet skal vedtas av Stortinget i desember. 
 
– Flytende rente som gjelder fra 1. januar vil være 2,521 prosent, forutsatt økt rentepåslag, sier Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen i en pressemelding.
 
Rentene i Lånekassen er markedsstyrt og basert på beregninger fra Finansdepartementet. 
 
– Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente, sier Herstad. 
 
423 250 av de som betaler ned på studielånet sitt i Lånekassen, har i dag flytende rente. 144 100 har fast rente.
 

LES OGSÅ: Alt om studiefinansiering i Norge og utlandet