(StudentTorget.no):

I 2002 ble kun fire studenter utvist for juksing ved Universitetet i Oslo (UiO). Ferske tall hentet inn fra landets største utdanningsinstitusjoner, viser at antallet i 2013 har økt til hele 39 ferskede studenter, skriver Universitas.

HF-fakultetet står for mesteparten, med 35 av de utviste studentene.
 
Seniorkonsulent Signe Thorstad ved HF, mener grunnen til dette er at fakultetet har Exphil, som studenter fra hele universitetet tar. Mesteparten av jukset er derfor oppdaget i nettopp dette faget. For Exphil-faget er det også mange hjemmeeksamener der mye av jukset ofte kommer fra «klipp og lim» avsnitt fra nettet, eller direkte avskrift fra pensumlitteraturen. I Exphil er det også spesielt fokus i forhold til sitat- og kildebruk, forklarer hun.
 
HF-fakultetet benytter seg av plagiatkontrollprogrammet Ephorus. I tillegg sjekker eksamensvaktene for ulovlige hjelpemidler på skoleeksamen. I dette tilfellet blir studenter ofte tatt for å ha fuskelapper.  
 
- HF har benyttet en håndskriftsekspert for å fastslå likheter mellom besvarelser og fuskelapper som blir funnet i lokalet, eller på toalettet tilknyttet lokalet, forteller Thorstad.
 
I saker som blir oversendt til Den sentrale klagenemnd ved UiO har studenter rett til advokatbistand som blir dekket av universitetet.
 
Ifølge studiekonsulent Erlend Bronken ved UiO har mange av studentene manglende forståelse for hva som er riktig siteringspraksis. Mange saker blir henlagt grunnet såkalt «akademisk umodenhet», skriver Universitas.
 
Studenter som blir tatt for fusk risikerer annullering av eksamen, eller utestengelse fra et til to semestre. Det er nå utviklet et register for utestengte studenter (RUST). Systemet skal forbedre formidlingen mellom norske utdanningsinstitusjoner om de som er utestengt. Registeret skulle tas i bruk fra 1. januar 2014, men det avventes fortsatt endelig godkjenning fra Kunnskapsdepartementets side.