(StudentTorget.no):

Denne høsten skal mange studenter ved Universitetet i Agder (UiA) ha digitalbasert eksamen, melder Kristiansand Avis. Lærestedet går dermed inn for en mer miljøvennlig profil.

- Universitetet i Agder er aller først på å ta i bruk digitaliserte eksamener i Norge. I Oslo er det kun det juridiske fakultetet som har en slik løsning i dag, sier Nora Clarke, prosjektleder på UiA til Kristiansand Avis.

I tillegg til å være prosjektleder for innføringen av UiAs nye digitale eksamenssystem, leder Clarke også en nasjonal ekspertgruppe som jobber for å finne felles digitale løsninger for universitetene i hele landet.

UiA-studentene, som tidligere har måttet skrive sine eksamensbesvarelser på trelagspapir, skal nå få bruke sine egne PC-er under eksamen.

- Løsningen er noe vi på fagspråket kaller BYOD, ”bring your own device”. Eksamensplattformen får man tilgang til gjennom et trådløst, lukket nettsted som stenger pc-en for all annen aktivitet enn eksamen, sier Clarke til Kristiansand Avis.

Systemet er vanntett sikkerhetsmessig, mener Clarke og forteller at all aktivitet på studentenes pc-er vil bli overvåket og loggført under eksamen.

Førsteamanuensis og sensor for økonomistudenter ved UiA, Arngrim Hunnes ønsker den digitale eksamensordningen velkommen:

- Dette er en stor fordel for oss som skal lese eksamensbesvarelser. Nå slipper vi disse enorme papirmengdene. Jeg gleder meg til systemet blir tatt i bruk i full skala, sier Hunnes til Kristiansand Avis.

Hunnes mener den eneste utfordringen med det nye digitale systemet er at det vil bli mer slitsomt for øynene når eksamensbesvarelsene skal leses på en PC-skjerm istedenfor på papir.


(Kilde: www.kristiansandavis.no)