Her forteller Sanna hvorfor hun begynte på Bachelor i Livsstilsendring og folkehelse på Høyskolen Kristiania – og hva målene hennes er videre. Hun mener at man trenger tre elementer sammen for å gjøre en god og varig livsstilsendring:

Kosthold + fysisk aktivitet + mental helse = Endring

For å leve et godt liv så er det viktig å ha en forståelse for hvordan og hvorfor disse elementene har stor innvirkning på hverandre, og hvordan de, når de trenes opp sammen, kan gjøre hverdagen bedre, forteller førsteårsstudent Sanna Julié Jacobsen.

Hva er forskjellen på Livsstilsendring og folkehelse og Fysisk aktivitet og ernæring?

• Livsstilsendring og folkehelse:

Se for deg et ”udekka bord”; i dette studiet lærer man om hvordan man kan skape endringer hos personer som har lite eller kanskje ingen kunnskap om hvordan kosthold, trening, og mental helse henger sammen.

• Fysisk aktivitet og ernæring:
Se her for deg et ”halvdekket bord”; hvordan motivere og engasjere personer som allerede har endel kunnskap om hvordan ting henger sammen, hvor din kunnskap kan hjelpe dem enda lengre på vei.

Hvorfor valgte du Bachelor i Livsstilsendring og folkehelse på Høyskolen Kristiania?

– Noen vet hva de vil bli fra de er små, andre faller i kategorien ”usikker”. Etter noen år i nevnt kategori fant jeg til slutt et mønster i hva jeg har tatt med meg fra jobbene jeg har hatt, og hvilke mennesker som inspirerer meg. I dagens samfunn føler mange på et enormt forventningspress på hvordan ting burde være. Et slikt press kan for mange bli så tungt å ”bære” at man føler at man ikke strekker til, og fyller hverdagen med unødvendig stress og bekymringer.

Livsstilsendring og folkehelse er et studie som setter enkeltmennesket i fokus.
Studiet gir et innsyn i hvilke utfordringer vi står ovenfor når det gjelder livsstilssykdommer i Norge i dag, og hvilke som vil bli gjeldende i nær fremtid. Læren om hvilken sammenheng kosthold, mental- og fysisk helse har, gjør studentene kapable til å skape et helhetlig bilde av hvilke muligheter man har til å forbedre egen livskvalitet, samt å forebygge livsstilsykdommer.


Hvorfor valgte du å studere hos Høyskolen Kristiania?

– Valget var lett, da skolen viste seg å være den eneste med et slikt tilbud. Tilleggsfaktorer var at skolen har seriøse og engasjerte lærere og studenter. Det finnes en hel del helserelaterte prosjekter man kan ta del i mens man studerer, pluss at skolen har anatomisk læringssenter, noe som har vært helt uvurderlig for læringskurven.


Hva ønsker du å jobbe med etter studiene?

Først vil jeg nok jobbe i en bedrift eller kommunalt for å lære enda mer av andre som har mye erfaring innen helsesektoren, før jeg tilslutt bruker tillært kunnskap til å skape noe selv. Holder nok alle muligheter åpne, for jeg er i startfasen av utdanningen.
Drømmen er å få jobbe med enkeltpersoner og være med på å gjøre en positiv endring i deres hverdag, få folk til å se gleden i livet, og styrken ved å være seg selv.
Vil du jobbe mennesker?
Hvis du vil jobbe med mennesker og i tillegg er opptatt av å arbeide med noe som er meningsfylt og samfunnsnyttig, er helseutdanning det rette for deg. Høyskolen Kristiania tilbyr fem bachelorstudier, årsenheter og videreutdanning innenfor Helse:

BACHELOR I ERNÆRING | BACHELOR I FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING | BACHELOR I LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE | BACHELOR I AKUPUNKTUR | BACHELOR I OSTEOPATI | ÅRSSTUDIUM I GRUNNMEDISIN | VIDEREUTDANNING I OSTEOPATI