Ane tror studentene blir mer motivert og lærer best når de får benytte sine kunnskaper i praktiske oppgaver.

Navn:

Ane Cecilie Westerberg

Faglig studieleder for:

Bachelor i Ernæring på Høyskolen Kristiania

Utdanning:

Klinisk ernæringsfysiolog og doktorgrad i klinisk ernæring fra Universitetet i Oslo

Ane er tidligere studieleder ved Atlantis Medisinske Høyskole. Hun var universitetslektor og doktorgradsstipendiat ved avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og klinisk ernæringsfysiolog ved Akershus Universitetssykehus. Nå forsker hun på betydningen av ernæring og ernæringsstatus tidlig i livet på senere helse og utvikling. Hun har også pågående forskningsprosjekter i Norge og Uganda.

Hva handler Bachelor i Ernæring om?

Bachelorgraden i Ernæring på Høyskolen Kristiania vektlegger å gi studentene høy faglig kompetanse innen ernæringsvitenskap. Fagfeltet er bredt og studentene lærer om alt fra fordøyelse, vitaminer og mineraler til hvordan næringsstoffer påvirker kroppen og helsen og hvordan man kan arbeide for å fremme et sunt kosthold blant enkeltindivider og grupper.

Hovedfokuset er å uteksaminere kandidater som kan arbeide målrettet med helsefremmende og sykdomsforebyggende ernæringsarbeid.

Bachelorgraden utgjør også et solid grunnlag for de som ønsker å studere videre på masternivå.

Hva slags mennesker passer utdanningen for?

Matglade mennesker! Mennesker som er interessert i sammenhengen mellom kosthold, næringsstoffer, kropp og helse.

Hva vil denne utdanningen gi av arbeidsmuligheter for studenten?

Med en Bachelorgrad i Ernæring fra Høyskolen Kristiania kan man arbeide både praktisk med mennesker og teoretisk for å formidle kunnskap om kosthold og ernæring. Med god faglig kunnskap og sterk interesse for faget finnes det mange muligheter for hvilken retning man vil gå etter bachelorgraden.

Noen vil arbeide med kostholdsveiledning til individer og grupper f.eks. i samarbeid med helsesentre, frisklivssentraler, eller treningssentre. Andre starter egen praksis der de tilbyr kostholdsveiledning og holder foredrag. Næringsmiddelindustrien trenger ernæringskompetanse slik at det finnes arbeidsmuligheter der. Kandidatene vil kunne søke seg videre på mange ulike mastergrader dersom de ønsker å studere videre innen f.eks. samfunnsernæring, helsevitenskap eller global helse.
Høyskolen Kristiania har også et samarbeid med Leeds Beckett Universitet som gir våre studenter en unik mulighet til å ta en mastergrad i klinisk ernæring i England.
For de som går videre på masternivå åpner også muligheten seg for å gå en videre innen forskning.


Hvilke punkter er høyskolens Bachelor i Ernæring gode på?

Vi ønsker at våre studenter skal kunne tilegne seg kunnskap gjennom en kombinasjon av teoretiske og praktiske læringsformer og ønsker å skille oss fra andre studietilbud på denne måten. Vi tror studentene lærer best når de får benytte sine kunnskaper i praktiske oppgaver ved at dette øker motivasjonen og kravene til læring.

Høyskolen har unike fasiliteter som gjør at studenter på en enklere og mer spennende måte kan tilegne seg relevant kunnskap. Vi har et anatomisk læringssenter som gjør studentene får dybdeinnsikt i kroppens oppbygning gjennom ekte humane preparater.
Vi har et nytt, flott ernæringskjøkkken der studentene lærer om matvarekunnskap og tillaging av spesialkoster. På studentklinikken øver studentene på å gi helsefremmende og sykdomsforebyggende kostveiledning til klienter under kyndig veiledning av kliniske ernæringsfysiologer.

Vi har en egen maskin som kan gjøre kroppssammensetningsanalyser i klinikken, noe som kan motivere og bevisstgjøre de som får kostveiledning. Gjennom samarbeid med andre institusjoner bidrar våre studenter med helsefremmende og sykdomsforebyggende ernæringskompetanse eksternt.
Blant annet er våre andreårsstudenter i aldershjem der de foretar ernæringsscreening av eldre for å påvise personer i risiko for underernæring.


Vil du jobbe mennesker?

Hvis du vil jobbe med mennesker og i tillegg er opptatt av å arbeide med noe som er meningsfylt og samfunnsnyttig, er helseutdanning det rette for deg. Høyskolen Kristiania tilbyr fem bachelorstudier, årsenheter og videreutdanning innenfor Helse:


BACHELOR I ERNÆRING | BACHELOR I FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING | BACHELOR I LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE | BACHELOR I AKUPUNKTUR | BACHELOR I OSTEOPATI | ÅRSSTUDIUM I GRUNNMEDISIN | VIDEREUTDANNING I OSTEOPATI