3. klasse på Bachelor i Fysisk aktivitet og ernæring på Høyskolen Kristiania gjennomfører hvert år en omfattende helsekartlegging på noen av de ansatte på Høyskolen.

En stor del av utdanningstilbudet på alle Høyskolen Kristianias helseutdanninger er studentaktiviserende læringsformer, gruppearbeid og ferdighetstrening. Hvert år gjennomfører derfor 3. klasse på Bachelor i Fysisk aktivitet og ernæring en omfattende helsekartlegging.

Emneansvarlig for studiet og Førstelektor ved Høyskolen Kristiania, John Magne Kalhovde,presiserer at praktisk øving er helt nødvendig for at studentene skal kunne tilegne seg de nødvendige ferdighetene som kreves av dem i arbeidslivet.

– Helsekartlegging er en viktig del av helsestudentenes samfunnsoppdrag fordi dårlig fysisk form, høyere levealder og usunt kosthold er noen av de viktigste årsakene til livsstilssykdommer og kroniske sykdommer. For å snu denne utviklingen, og for å dekke behovet for helsepersonell må hver tredje person som søker studieplass i dag velge studier innen helse.

Helsekartleggingen består av en serie øvelser innenfor styrke, kondisjon, balanse og bevegelighet. Denne seansen resulterer i at helsestudentene kommer med anbefalinger om både kosthold og trening som er tilpasset den enkelte.De ansatte på Høyskolen Kristiania har i det stille allerede startet en intern kamp om hvem som har best fysisk form.

Fornøyde studenter

I en nasjonal undersøkelse gjennomført av NOKUT kommer det frem at bachelorstudentene på Fysisk aktivitet og ernæring er svært fornøyde med det studieprogrammet de går på. På spørsmål om tilfredshet med studieprogrammet de går på gir elevene en totalvurdering på 4,6 av totalt 5 mulige.
Den samme undersøkelsen viser også at det er spesielt studentenes vurdering av studieprogrammets relevans for arbeidslivet, engasjement og sammenheng, studie- og læringsmiljø, undervisning og læringsmiljø og engasjement og sammenheng som resulterer i den høye tilfredsheten (NOKUT 2015).


Vil du jobbe mennesker?

Hvis du vil jobbe med mennesker og i tillegg er opptatt av å arbeide med noe som er meningsfylt og samfunnsnyttig, er helseutdanning det rette for deg. Høyskolen Kristiania tilbyr fem bachelorstudier, årsenheter og videreutdanning innenfor Helse:


BACHELOR I ERNÆRING | BACHELOR I FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING | BACHELOR I LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE | BACHELOR I AKUPUNKTUR | BACHELOR I OSTEOPATI | ÅRSSTUDIUM I GRUNNMEDISIN | VIDEREUTDANNING I OSTEOPATI