Vil du bidra til å gi folk en sunnere og mer aktiv livsstil? Har du lyst til å jobbe med mennesker og lære hvordan du kan veilede og motivere folk til å opprettholde eller forbedre helsen sin? Da er en Bachelor i Fysisk aktivitet og ernæring studiet for deg.

Utdanningen gir deg både et biologisk og et samfunnsrettet perspektiv på forebyggende og rehabiliterende helsetiltak. Gjennom målrettet og systematisk arbeid med fysisk aktivitet og kosthold vil du kunne bidra til å bedre menneskers helse, fysiske form og prestasjonsevne.

Navn:

Jostein Steene-Johannessen

Faglig studieleder for:

Bachelor i Fysisk aktivitet og ernæring

Utdanning:

Bachelorgrad og mastergrad i fysisk aktivitet og helse fra Norges Idrettshøgskole og disputerte for doktorgraden samme sted i 2009 med tittelen “Physical activity, physical fitness and cardiovascular disease risk factors in Norwegian children and adolescents: The Physical Activity among Norwegian Children Study”

Jostein Steene-Johannessen har en doktorgrad i fysisk aktivitet og helse fra Norges Idrettshøgskole og har undervisnings- og studieledererfaring fra flere høyskoler. Han har publisert flere artikler i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter med spesielt fokus på fysisk aktivitet og risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer blant barn og unge. Han har også deltatt i flere store nasjonale kartlegginger av fysiske aktivitet i den norske befolkning.

Hva handler Bachelor i Fysisk aktivitet og ernæring om?

Kort fortalt handler dette studiet om hvordan en fysisk aktiv hverdag og et sunt kosthold kan ha stor betydning for å bevare en god helse i et livslangt perspektiv.

Du lærer om den friske menneskekroppens struktur og funksjon. Du lærer om ulike fysiologiske tilpasninger som skjer under utvikling, aldring og ved trening. Du får kunnskap om hvorfor fysisk aktivitet og kosthold har betydning for utvikling og behandling av livsstilsrelaterte sykdommer og hvordan du kan planlegge og lede arbeid med fysisk aktivitet tilpasset mennesker på ulike nivåer og stadier i livet.


Hvorfor skal man velge en utdanning innen helse?

I en verden hvor fysisk innaktivitet og et dårlig kosthold er blant de største risikofaktorene for utvikling av sykdom og tidlig død er det stort behov for mennesker med kunnskap om hvordan vi kan møte denne utfordringen. Skal vi snu denne utviklingen og dekke behovet for helsearbeidere må hver tredje som søker studieplass i dag velge studier innen helsefag. Vi trenger mennesker som gjennom målrettet og systematisk arbeid med fysisk aktivitet og kosthold vil kunne bidra til bedre folkehelse.
Hva vil denne utdanningen gi av arbeidsmuligheter for studenten?
Dette studiet gir deg kompetanse til å planlegge, lede, gjennomføre og evaluere tiltak som kan fremme fysisk aktivitet og et sunt kosthold i ulike befolkningsgrupper. Kompetansen danner grunnlag for arbeid med helsefremmende og forebyggende tiltak i både offentlig og privat virksomhet. Eksempler på jobbområder:
• Frisklivssentraler
• Bedriftshelsetjeneste
• Behandlings og opptreningsinstitusjoner (inngå i tverrfaglige team)
• Treningsbransje


Hvilke konkrete punkter er Høyskolen Kristiania sin Bachelor i Fysisk aktivitet og ernæring gode på?

I dette studiet lærer du om både betydningen av fysisk aktivitet og et sunt kosthold. Dette er en unik kombinasjon som gir våre studenter komplementære ferdigheter i møte med mennesker som trenger veiledning og motivasjon til en å gjennomføre en generell livsstilsendring.
Mange av foreleserne ved Høyskolen Kristiania har tett tilknytning til praksisfeltet og den kliniske hverdagen noe som gir en unik mulighet til å koble undervisning til relevante problemstillinger man møter i arbeidslivet.
Det er stort fokus på studentaktiviserende læringsformer, så som problembasert gruppearbeid, ferdighetstrening, medstudentrespons, studentpresentasjoner samt mye praksisarbeid underveis i studiet. Blant annet har vi en intern praksis som gjennomføres på Høyskolen Kristianias egen testlab og studentklinikk, hvor du vil øve deg på å veilede og teste pasienter under kyndig veiledning av vår fagstab.


Vil du jobbe mennesker?

Hvis du vil jobbe med mennesker og i tillegg er opptatt av å arbeide med noe som er meningsfylt og samfunnsnyttig, er helseutdanning det rette for deg. Høyskolen Kristiania tilbyr fem bachelorstudier, årsenheter og videreutdanning innenfor Helse:


BACHELOR I ERNÆRING | BACHELOR I FYSISK AKTIVITET OG ERNÆRING | BACHELOR I LIVSSTILSENDRING OG FOLKEHELSE | BACHELOR I AKUPUNKTUR | BACHELOR I OSTEOPATI | ÅRSSTUDIUM I GRUNNMEDISIN | VIDEREUTDANNING I OSTEOPATI