Jeg tror at resultatene fra Høyskolen Kristiania viste at jeg hadde den kompetansen Aftenposten lette etter.

Johanne tok først en Bachelor i Markedsføring, deretter en Master i Markedsføringsledelse. Det førte til jobb som markedskonsulent i Aftenposten.

Navn og alder:

Johanne Skramstad, 27 år

Kommer fra:

Født og oppvekst på Lena, Østre Toten. Bodd 7 år i Oslo.

Utdannelse:

Jeg tok først en Bachelor i Markedsføring og merkevareledelse og en Master i Markedsføringsledelse ved Høyskolen Kristiania.

Jobber som:

Markedskonsulent i Aftenposten.

Hva var det beste med å studere?

Noe av det beste med å studere synes jeg var de gode forelesningene, hvor du hver dag lærer noe nytt og kan fordype deg i emner du interesserer deg for. I tillegg til gruppearbeidet med gode samtaler og diskusjoner med medstudenter.

Det som skiller høyskole fra for eksempel videregående skole er at alle studentene har valgt en linje de er interessert i, noe som gjør at alle er engasjerte i å lære faget.

Du har også en frihet til å disponere tiden din mer selv når du studerer i forhold til når du er i full jobb.

Hva var det beste med Master i Markedsføringsledelse?

Det beste med masterstudiet var at vi fikk en helhetlig forståelse av samfunnet, forbrukeren og markedet. Vi hadde ikke bare rene markedsføringsfag eller økonomifag, men også fag som psykologi, antropologi og historie. I tillegg hadde vi flinke forelesere og caser fra næringslivet som gjorde skolehverdagen spennende, lærerikt og relevant.


Annonser:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: