Over 70 % av alle jobber i Norge er i servicenæringen. En Bachelor i Ledelse og servicestrategi forbereder deg til lederstillinger i denne næringen.

En Bachelor i Ledelse og servicestrategi er en utdanning for deg som vil jobbe med mennesker, både ansatte i engen bedrift, og bedriftens kunder. Kombinasjonen service – hvordan behandle kunder – og ledelse, hvordan få de ansatte til å prestere godt, er unik og etterspurt, sier førsteamanuensis Sander Sværi.

Hva handler Bachelor i Ledelse og servicestrategi om?

Kort fortalt handler dette studiet om å skape lønnsomhet ved hjelp av mennesker. Du lærer om hvordan du tilpasser tjenester etter kunder behov. Du lærer hvordan du behandler kunder slik at de blir fornøyd og kommer tilbake. Videre får du kunnskap du trenger som leder. Hvordan du rekrutterer de rette menneskene, hvordan lære dem opp og organisere dem, samt hvilke rettigheter de har og hvilke plikter du har som leder.

Det man må huske på, er at de aller fleste arbeidsplasser i Norge hører inn under serviceindustrien, Vi utviklet derfor dette studiet for de som ønsker å bli en leder på disse arbeidsplassene.

Som i de fleste andre bransjer er det tøff konkurranse om kundene. Servicenæringen trenger ledere som kan tenke lønnsomhet, og samtidig sørge for at tjenestene som leveres er minst like attraktive som konkurrentenes. For å lykkes må man forstå hvordan kunden tenker og kunne tenke strategisk på denne måten.

Mange jobber allerede i servicenæringen enten ved siden av skole eller studier. Hvorfor skal man velge å ta en videre utdannelse innen service?

Det er en stor fordel at man kan relatere studiene til egne erfaringer. Med vår Bachelor i Ledelse og servicestrategi lærer du ikke bare å yte service, men også det du trenger for å ta en lederposisjon i denne delen av næringslivet. Med en ferdig bachelorgrad vet du hvordan man utvikler, markedsfører og leder service- og tjenestebedrifter, noe som kvalifiserer til senere lederverv. Du lærer også praktisk personalhåndtering, slik at du som leder kan bidra til å få de mange som jobber i front mot kundene til å prestere enda bedre. 

Du vil lære strategi, slik at du kan være med på å legge planer for hvordan du skal møte konkurransen utenifra og tiltrekke deg attraktive kunder. Du lærer om hva service er, hva som gjør kunder tilfreds, og hvordan man kan snu en negativ kundeopplevelse til noe positivt. Ikke minst vil du etter gjennomført studium vite mer om hvordan du kan utvikle morgendagens tjenester.


Hva slags mennesker bør velge Bachelor i Ledelse og servicestrategi, er det noen spesielle kvaliteter man bør ha?


De som velger denne bachelorgraden bør ha et ønske om å jobbe med mennesker, men ikke nødvendigvis i personalavdelingen eller som selger.


Mennesker du kommer til å jobbe med etter studiet kan være både egne ansatte og kunder. Du lærer hvordan du gjør din bedrift mer lønnsom ved å gjøre kunden mer fornøyd, samt hvordan du best kan håndtere klager og vanskelige kunder. Du vil også lære om hvordan din bedrift kan bli mer lønnsom ved å identifisere og løse kundens problemer, samt bygge og holde på relasjoner.


Studiet passer best for de som kanskje ikke helt har bestemt seg for en stilling eller bransje som dekkes av våre bachelorløp i Salg, HR, Hotell eller Reiseliv, men som har ambisjoner om en lederjobb på sikt.


Hva lærer man på dette studiet?

Vi sier gjerne «Ta en bachelor i Ledelse og servicestrategi og bli din arbeidsplass sin viktigste ressurs!»
I dette ligger det en ambisjon om at du skal få nytte av alt du lærer i bachelorløpet og bli verdifull for arbeidsgiver. Våre studenter vil lære hvordan de kan inspirere og få sine medarbeidere til å yte mer, men også de praktiske ferdighetene som det forventes at man har som sjef.


Hvordan gjøre dine medarbeidere bedre, og lære å håndtere de arbeidsoppgavene man får som sjef: Ansette, lære opp, følge opp og måle prestasjoner, og ikke minst hvordan man på best mulig måte sier opp medarbeidere.
I klasserommet vil studentene møte bedrifter og jobbe med problemstillinger fra den virkelige verden fra første dag og jobbe med praktiske prosjekter fra næringslivet hvert semester.
De vil derfor forstå teorien i praksis, og bli kjent med de som skal ansette dem i løpet av bachelorløpet.


Vil du studere noe innenfor ledelsesfag?

Ledelsesfag handler ikke bare om å bli en leder, men også om å forstå hvordan organisasjoner og mennesker fungerer og samhandler seg i mellom og med omgivelsene. Høyskolen Kristiania tilbyr fem bachelorstudier innenfor ledelse:

BACHELOR I HOTELLEDELSE | BACHELOR I HR OG PERSONALLEDELSE | BACHELOR I KREATIVITET, INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING | BACHELOR I LEDELSE OG SERVICESTRATEGI | BACHELOR I REISELIVSLEDELSE OG OPPLEVELSESUTVIKLING